mote_sommar
Foto: Genrebild

Sigtuna pilotkommun för ökad folkhälsa

Sigtuna har utsetts till en av pilotkommunerna som ska arbeta för att ta fram modeller för jämlik hälsa.

centrum_artikel

märsta.nu har tidigare i höst rapporterat om den utbredda fetman både bland barn och vuxna. Mer än varannan vuxen i kommunen lider av fetma och var femte fyraåring i kommunen är överviktig.

Nu har Länsstyrelsen i Stockholm utsett Sigtuna till en av kommunerna som ska leda ett pilotprojekt om jämlik hälsa. Kommunens tjänstemän ska ta fram hälsofrämjande och förebyggande åtgärder för att öka hälsan bland invånarna. Syftet är sedan att dessa modeller ska spridas vidare.

Bland annat kommer man att arbeta inom olika områden som ANDTS-prevention (alkohol, narkotika, dopning, droger, tobak och spel om om pengar), våldsprevention, integration och brottsförebyggande arbete. Utöver Sigtuna deltar Botkyrka, Norrtälje och Lidingö inom projektet ”Folkhälsopilot Stockholm”.

studeravidare_helsida
connys_helsida
2020_helsida
marina_helsida
sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
spedition_sigtuna
defacto_helsida
centrum_helsida2020
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_helsida_valsta
happyhomes_sommar2020
speedy_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_midgard_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider
kaa_outsider
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
nrh