centrum_panorama2020
Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.Foto: Pressbild

Sigtuna näst sämsta skolkommun i länet

Sigtuna är länets näst sämsta skolkommun enligt Lärarförbundets senaste ranking av skolkommuner för 2018: - Det är inte förvånande att vi sjunker i rankningen eftersom våra skolresultat var lägre för ett och ett halvt år sedan då undersökningen genomfördes, kommenterar Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

centrum_artikel

Sigtuna rankas som 241:a i landet av 290 kommuner och 25 av 26 i Stockholms län när Lärarförbundet presenterar Bästa skolkommun 2018. Lärarförbundet anser att Sigtuna kommun har en låg andel utbildade lärare och en låg andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.
– Vi har nu ett skolutvecklingsprogram med tydliga mål och ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete som innebär en långsiktig satsning på kunskap, trygghet och studiero samt på engagerade medarbetare med rätt kompetens. De åtgärder vi vidtagit under förra läsåret är huvudorsaken till att vi fick så mycket bättre studieresultat vårterminen 2018 jämfört med motsvarande period 2017. Våra kraftigt förbättrade kunskapsresultat i årskurs 9 kommer att synas i Lärarförbundets nästa rankning, skriver Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, i mail till märsta.nu

Tappar stort
Kommunen tappar 64 placeringar jämfört med 2017-års ranking. Lärarförbundets ranking undersöker och jämför 13 olika kriterier. Det konstateras att Sigtuna har en av de högsta lärarlönerna men samtidigt är en av de sämsta på lärarnas utbildningsnivå. Det som drar upp Sigtunas resultat är att andelen godkända elever ökar och just lärarlönen, men andelen elever som når högskolebehörighet och sjukfrånvaro drar ner betyget.
– Utöver skolresultaten kan vi notera att Sigtuna kommun sticker ut som nummer 1 bland alla kommuner vad gäller lärarlöner, dock bygger det inte enbart på lönenivå utan även på löneutveckling och lönespridning men i alla fall vi har nu officiellt enligt Lärarförbundet bäst löner av alla kommuner i landet. Vi har prioriterat våra lärare och det syns i statistiken, uppger Pernilla Bergqvist (L).

Väsby kraftigt fram
Bäst i länet är Danderyd på plats 16, Väsby är på plats 151 och har klättrat hela 91 placeringar jämfört med förra året.
– Vi har en fantastisk lärarkår som med hårt arbete har vänt kunskapsutvecklingen. Men lärarbristen är akut och står i vägen för varje elevs rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare, säger Johanna Jaara, ordförande i Lärarförbundet, i ett pressmeddelande.

Obehöriga lärare
När det gäller behöriga lärare så handlar det enligt Bergqvist främst om modersmålslärare, personal i fritidshemmen och i förskolan.
– Till skillnad från andra lärartjänster så har modersmålslärare inget legitimationskrav, det krävs alltså ingen formell behörighet för att få jobba som modersmålslärare, förklarar Bergqvist.

Jobbar med rekrytering
Kommunen arbetar för att locka fler erfarna lärare till sig, bland annat genom karriärstjänster och att man erbjuder lärarna att delta i utvecklingsprojekt och forskningsarbeten. Då skapar man en god grund för att få behålla legitimerade lärare, menar Bergqvist.

Ska minska sjuktalen
Sjuktalen ansågs också höga och där arbetas det med att vända trenden:
– Vi tar nu fram handlingsplaner för de enheter som har störst sjukfrånvaro och kan redan nu konstatera att sjukfrånvaron för 2018 minskat. Vi har också anställt en arbetsmiljöstrateg som hjälper oss att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna, säger Pernilla Bergqvist.

connys_helsida
speedy_helsida
studeravidare_helsida
kcbygg_helsida
defacto_helsida
sommarlov_helsida
studenten2020_helsida
speedy_outsider
ridskola_2020_outsider
studenten2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sommarlov_outsider
nrh
swedol_outsider
studeravidare_outsider
kcbygg_outsider