moderater_pan_sommar
Foto: Insändarbild

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

panorama_centrum

Yttrandet överraskar. Kommunen slår redan inledningsvis fast att den ställer sig positiv till att Bromma flygplats läggs ner. Och man avslutar med att kommunen vill vara en aktiv samverkanspart för staten i processen om nedläggning av Bromma.

Kommunen säger sig visserligen vara nedläggnings-positiv ”med vissa förbehåll”. Man får tolka ordet ”förbehåll” som en karaktäristik av de önskemål kommunen tar upp i yttrandet. Kommunen pekar här på behovet av en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik, specifika infrastruktursatsningar och en önskad ”Arlandaförhandling”.  De framförda önskemålen är motiverat starka, men inte uttalat ultimativa.

I varje fall ett ultimativt krav hade vi nog annars väntat oss, detta mot bakgrund av tidigare starka uttalanden. I en tidningsartikel i juli 2019 skrev nämligen flera av regionens politiker, inklusive Sigtunas kommunstyrelseordförande, att ”ökad tillväxt, flygande och resurseffektivare plan är vägen framåt. För Arlanda handlar det i första hand om en fjärde rullbana. Här måste man komma till beslut omedelbart. Men vi utesluter inte att man ser över möjligheten även till en femte rullbana givet långa ledtider och stora framtida behov.”

Vi kan konstatera att kommunens yttrande över Brommautredningen över huvud taget inte nämner ytterligare rullbanor. I en skrivelse till kommunens översiktsplaneberedning i mars 2020 pekade undertecknade på att några sådana inte behövs. Om det är den skrivelsen som lett till en ändrad inställning vet vi inte. Men vi tycker att det är bra att en tillnyktring nu alltså skett, att man tycks ha förstått, att de förutsägbara volymerna på Arlanda inte blir sådana att ytterligare banor behövs, inte ens om Bromma flygplats läggs ner.

Vi har inte kunskap om hur Region Stockholm samt de övriga kommunerna i Stockholmsregionen svarat på Bromma-remissen. Men vi får hoppas att en tillnyktring gällande fler rullbanor skett bland de styrande i dessa också, liksom i deras syn i övrigt på Bromma-Arlanda-frågan.

I Bromma-utredningen skisseras olika hastigheter med vilka en Bromma-nedläggning skulle kunna ske. I Fördel Arlandas remissyttrande förordade vi alternativet ”snarast”. Sigtuna kommun tar inte upp tidsaspekten i sitt yttrande. Och det betyder att kommunen i alla fall inte sagt officiellt nej till ett sådant alternativ, om regeringen skulle komma fram till att man vill ha en snabb Bromma-nedläggningsprocess.

Som sagt: kommunens yttrande över Bromma-utredningen är en positiv överraskning.

  • David Lundqvist
  • Lars Wedén

Nätverket Fördel Arlanda

connys_helsida
valet2022

slutreplik M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Insändare Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

pantamera_avc_helsida
mote_helsida
valet2022

Vi ska införa sommarjobbsgaranti!

Insändare Sommarlovet för kommunens ungdomar börjar närma sig sitt slut. Att moderatstyrda Sigtuna kommun endast erbjudit sommarjobb till 115 ungdomar när det finns nästan 2 000 ungdomar i gymnasieåldern är inte något att vara stolt över. Tvärtom, det är ett svek.

social_helsida
kso_helsida

Borgerlig politik – dåligt val för äldre!

Insändare Än en gång pekas Sigtuna kommun ut som en av de sämre kommunerna för äldre att bo i. Det är Länsförsäkringars Fastighetsförmedling som i en ny rapport jämfört 253 av Sveriges kommuner och konstaterar att Sigtuna kommun kommer på femte plats – från botten. Resultatet är en sammanvägning av upplevd trygghet med hemtjänst, tillgång på särskilt boende per äldre invånare (+65 år), hur stor boyta i en hyresrätt som pensionen räcker till och genomsnittlig flyttskatt.

helsida_sfs
defacto_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mp_helsida_april
centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

nrh
pantamera_out
connys
outsider_social
sfs_out
swedol_outsider
moderat_outsider
mp_outsider2022
ridskola_2020_outsider
mote_outsider
kso-duell_out
centrum_sommar_outsider2022