moderater_pan_sommar
Foto: Rosie Alm/Sigtuna kommun

Sigtuna klättrar på skolranking

I skolrankingen från Sveriges kommuner och regioner så klättrar Sigtuna 30 placeringar till plats 24.

centrum_artikel

Sigtuna rankas som 24:e skolkommun av Sveriges kommuner och regioner som i sin ranking utgår från kriterierna andel elever i åk 9 som når kunskapskrav i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 samt andel elever som är behöriga till yrkesprogram.
– Min vision och målsättning har alltid varit att vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå detta har vi tagit fram ett smalare och vassare skolutvecklingsprogram med en tydlig och långsiktig satsning på kunskap, trygghet och medarbetare. Det är oerhört glädjande att se att detta har gett resultat och att vi aldrig haft så höga resultat som vi har nu, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Följer upp samtliga elever
Enligt Barn- och ungdomsförvaltningens chef Ingela Hamlin beror resultaten på att skolorna har ett system för att följa upp samtliga elever.
– Varje elev följs upp flera gånger per termin av sina lärare. Det innebär att vi väldigt tidigt kan fånga upp de elever som riskerar att halka efter och sätta in extrainsatser i tid, säger Ingela Hamlin.

Fler med utländsk bakgrund lyckas
Samtliga resultat i åk 9 ska ha förbättrats. Dessutom når fler elever i åk 9 med utländsk bakgrund kunskapskraven i alla ämnen och fler når också behörighet till yrkesprogram.
– Vi vet att goda skolresultat innebär bättre förutsättningar i livet, delaktighet i samhället och bättre fysisk och psykisk hälsa. Jag är därför oerhört glad och stolt över det fantastiska arbete och engagemang som jag ser hos elever och medarbetare i Sigtuna kommun, uppger Pernilla Bergqvist (L).

bostad_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
mp_host_helsida
2020_helsida
dack-helsida
helsida_var2021
centrum_helsida2020
vaccin
happyhomes_sommar2020

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
bostad_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
vaccin-outsider
mp-outsider
swedol_outsider
dack-outsider
connys