center_pan21
Holst och BroddFoto: Moderaterna

Sigtuna i topp bland länets arbetsgivarkommuner – enligt rapport från LO!

I en rapport som LO presenterade den 25 augusti delar Sigtuna fjärdeplatsen som bästa arbetsgivarkommun med Nacka och Salem. Gällande personaltäthet är vi klart bäst i länet!

LO understryker att det råder stora skillnader mellan länets kommuner och att samtliga kommuner har brister, men att ”en idealkommun skulle ha anställningsvillkor som Nynäshamn, löner som Österåker, personaltäthet som Sigtuna, ledarskap som Vallentuna och sjukfrånvaro som Salem.” Observera att samtliga dessa kommuner är borgerligt styrda.

När vi utvärderar kvaliteten inom kommunens verksamheter måste vi alltid förhålla oss till fakta. Sedan maktskiftet har Sigtuna ett gediget uppföljnings- och styrsystem för att kunna följa utvecklingen i våra verksamheter och effekten av den förda politiken. Ett system som i princip var obefintligt när vänstern styrde. Tidigare (S)-ledda kommunledningar var helt enkelt inte intresserade av att mäta hur verksamheterna egentligen fungerade. Man fortsatte med skygglappar mot verkligheten i sina gamla ideologiska hjulspår.
Utöver det egna uppföljningssystemet tittar den moderatledda kommunledningen naturligtvis även på mätningar och rapporter som tas fram av externa parter som exempelvis den nu aktuella LO-rapporten. Resultatet är väldigt glädjande och ett bevis på att det hårda arbete som utförs av såväl kommunens duktiga tjänstemän som av kommunledningen ger resultat.

Parallellt med vårt hårda arbete för förbättring och förändring ägnar sig vänsteroppositionen med Socialdemokraterna (S) i spetsen, åt ett enträget svartmålande av kommunen som arbetsgivare, särskilt när det gäller äldreomsorgen. Ett svartmålande som gång på gång kan överbevisas med fakta.

Sigtuna har bäst resultat i länet när det gäller bemanningstäthet inom särskilt boende. Dessutom förstärker kommunledningen bemanningen ytterligare i budget för 2022 för att trygga en god och personcentrerad omsorg alla dagar i veckan. Under 2020 påbörjades en insats för att minska antalet timanställda. Det blev framgångsrikt och vi kan nu se en positiv förändring från föregående år, men arbetet är långt ifrån över. Under 2022 fortsätter vi förbättra anställningsvillkoren för de anställda och öka kvaliteten för de äldre genom förberedelser inför en övergång till heltid som norm.

Naturligtvis finns det fortfarande mycket som kommunledningen vill förbättra, såväl inom äldreomsorgen som på andra områden och vi har långt kvar innan vi är nöjda. Men den bild av avgrundsdjup katastrof som vänstern försöker måla upp stämmer helt enkelt inte, vilket LO-rapporten nu också tydligt visar.

Frågan är hur (S) och den övriga vänsteroppositionen med Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (MP) skall ställa sig till rapporten? Det är ju ändå Socialdemokraternas egen fackorganisation som konstaterar att borgerligt styrda Sigtuna tillhör länets bästa arbetsgivare och att en idealkommun är en mix av endast borgerligt styrda kommuner. Det ska bli intressant att se hur man baserat på den dagsfärska rapporten ska lyckas fortsätta måla upp kommunen som ett inferno för de anställda. Under tiden de försöker hitta argument, fortsätter vi arbetet med att göra Sigtuna kommun inte bara bättre för våra invånare, utan också bättre för våra anställda.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Josefin Brodd (M), ordförande äldre- och omsorgsnämnden
bostad_helsida
andersojag

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

2020_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

happyhomes_sommar2020
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020
defacto_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

connys_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

helsida_var2021
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

eldsjal-helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

mp_host_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
eldsjal-outsider
andersojag_outsider
nrh
mp-outsider
connys
bostad_outsider