moderaterna_riksdag
Foto: Sigtuna kommun
Erik Langby och Olov HolstFoto: Marie-Therese Karlberg

Sigtuna Bostadsförmedling-Ska man skratta eller gråta?

Insändare från Hyresgästföreningen i Sigtuna som bemöts av Olov Holst (M) och Erik Langby (M)

centrum_artikel

En ny bostadsförmedling startade 1 september 2020, på uppdrag av kommunfullmäktige. Mot en kostnad på 200 kr/år erbjuds den som är intresserad att stå i en gemensam kö för flera hyresvärdar (f n SigtunaHem, Wåhlins, FastPartner m fl). Den som anmäler sig senast 210228 får med sig sina tidigare insparade köpoäng från SigtunaHem och vi förmodar att detsamma gäller även för den som köat hos någon av övriga hyresvärdar som ingår i den nya förmedlingen.

Kostnad 200 kr/år för plats i kön samt en avgift på 625 kr den dag då lägenhet förmedlas. Vad vi förstått så tillfaller förmedlingsavgiften Sigtuna Bostadsförmedling – trots att det är respektive hyresvärd som tar hand om allt annat kring uthyrningen (t ex kontraktsskrivning, nyckelutlämning mm).

Men så till det ledsamma eller skrattredande! Kommunfullmäktige har precis beslutat att den årliga kostnaden för att stå i kö hos Sigtuna Bostadsförmedling ska höjas till 250 kr/år från och med 210101. Förmedlingen har bara varit öppen i 3 månader, många har inte ens hunnit anmäla sig till kön, när fullmäktige beslutar att avgiften ska höjas, inte bara lite utan med hela 25%. Vad handlar detta om egentligen?

  • Hyresgästföreningen Sigtuna

Svar från Olov Holst och Erik Langby

Den kommunala bostadsförmedlingen Sigtuna Bostadsförmedling AB ansvarar för det administrativa arbetet att ta emot bostadssökande, att administrera registret över sökande och att tilldela bostäder i relation till kötid. Detta arbete är självklart förenat med kostnader. Förmedlingen har personal och lokaler. Förmedlingen har också investerat i ett datasystem som gör det möjligt för intresserade att söka bostad och för förmedlingen att hålla ordning på kön. Sigtuna Bostadsförmedling har ingen annan intäktskälla än de avgifter som de sökande betalar. Avgifterna som fastställs av Kommunfullmäktige är satta för att förmedlingen skall kunna redovisa ett plus/minus nollresultat.

Det är förhållandevis enkelt att budgetera kostnaderna för en förmedling. Det är dock betydligt svårare att budgetera intäkterna eftersom vi inte på förhand kunde veta hur många som ville stå i bostadskön. I den första budgeten beräknades att en årskostnad för att stå i kö på 200 kr skulle räcka för att täcka kostnaderna. Nu har det visat sig att det är färre sökande än förväntat, vilket innebär att avgiften redan nu behövt höjas till 250 kr. Vilken avgift som i framtiden behöver tas ut kommer att bestämmas av antalet köande.

Bostadsförmedlingen bedrivs legalt i form av ett dotterbolag till AB Sigtunahem. Om förmedlingen inte får full täckning för sina kostnader uppstår en förlust som inte kan täckas på annat sätt än att AB Sigtunahem skjuter till pengar till dotterbolaget. Det som då skulle bli effekten blir att de personer som redan idag är hyresgäster hos Sigtunahem får vara med och betala för en del av de kostnader som är förknippade med sökandet av bostäder i sex olika bolags lägenhetsbestånd. En sådan situation är för oss oacceptabel. Det är en helt rimlig förutsättning för förmedlingen att hela kostnaden skall täckas av de som söker bostad och inte av någon annan.

  • Erik Langby (M), ordförande Sigtuna bostadsförmedling AB
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

slutreplik Olov ger inte svar på min fråga

Insändare Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, ger som vanligt replik i falsett. Ord som ohederlig, oseriös, ogenerat och oärlig haglar i artikeln men något svar på min fråga ges inte. Jag har vant mig vid det höga tonläget från kommunalrådet men det jag aldrig kommer att vänja mig vid är att inte få svar på det som är kärnfrågan. I detta fall är frågan; ses förtroendevalda som ett säkerhetshot i Sigtuna kommun?

handbollsskola
2020_helsida

Sigtuna kommuns yttrande positiv överraskning

Insändare Sigtuna kommun är ett av de186 offentliga organ och andra intressenter, som haft tillfälle att yttra sig över den utredning som presenterades i augusti 2021 om förutsättningarna för att avveckla Bromma flygplats. Beslut om kommunens yttrande togs vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-06.

mod_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

happyhomes_sommar2020

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

defacto_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022