defacto_pan2020
Foto: Sigtuna kommun
Erik Langby och Olov HolstFoto: Marie-Therese Karlberg

Sigtuna Bostadsförmedling-Ska man skratta eller gråta?

Insändare från Hyresgästföreningen i Sigtuna som bemöts av Olov Holst (M) och Erik Langby (M)

centrum_artikel

En ny bostadsförmedling startade 1 september 2020, på uppdrag av kommunfullmäktige. Mot en kostnad på 200 kr/år erbjuds den som är intresserad att stå i en gemensam kö för flera hyresvärdar (f n SigtunaHem, Wåhlins, FastPartner m fl). Den som anmäler sig senast 210228 får med sig sina tidigare insparade köpoäng från SigtunaHem och vi förmodar att detsamma gäller även för den som köat hos någon av övriga hyresvärdar som ingår i den nya förmedlingen.

Kostnad 200 kr/år för plats i kön samt en avgift på 625 kr den dag då lägenhet förmedlas. Vad vi förstått så tillfaller förmedlingsavgiften Sigtuna Bostadsförmedling – trots att det är respektive hyresvärd som tar hand om allt annat kring uthyrningen (t ex kontraktsskrivning, nyckelutlämning mm).

Men så till det ledsamma eller skrattredande! Kommunfullmäktige har precis beslutat att den årliga kostnaden för att stå i kö hos Sigtuna Bostadsförmedling ska höjas till 250 kr/år från och med 210101. Förmedlingen har bara varit öppen i 3 månader, många har inte ens hunnit anmäla sig till kön, när fullmäktige beslutar att avgiften ska höjas, inte bara lite utan med hela 25%. Vad handlar detta om egentligen?

  • Hyresgästföreningen Sigtuna

Svar från Olov Holst och Erik Langby

Den kommunala bostadsförmedlingen Sigtuna Bostadsförmedling AB ansvarar för det administrativa arbetet att ta emot bostadssökande, att administrera registret över sökande och att tilldela bostäder i relation till kötid. Detta arbete är självklart förenat med kostnader. Förmedlingen har personal och lokaler. Förmedlingen har också investerat i ett datasystem som gör det möjligt för intresserade att söka bostad och för förmedlingen att hålla ordning på kön. Sigtuna Bostadsförmedling har ingen annan intäktskälla än de avgifter som de sökande betalar. Avgifterna som fastställs av Kommunfullmäktige är satta för att förmedlingen skall kunna redovisa ett plus/minus nollresultat.

Det är förhållandevis enkelt att budgetera kostnaderna för en förmedling. Det är dock betydligt svårare att budgetera intäkterna eftersom vi inte på förhand kunde veta hur många som ville stå i bostadskön. I den första budgeten beräknades att en årskostnad för att stå i kö på 200 kr skulle räcka för att täcka kostnaderna. Nu har det visat sig att det är färre sökande än förväntat, vilket innebär att avgiften redan nu behövt höjas till 250 kr. Vilken avgift som i framtiden behöver tas ut kommer att bestämmas av antalet köande.

Bostadsförmedlingen bedrivs legalt i form av ett dotterbolag till AB Sigtunahem. Om förmedlingen inte får full täckning för sina kostnader uppstår en förlust som inte kan täckas på annat sätt än att AB Sigtunahem skjuter till pengar till dotterbolaget. Det som då skulle bli effekten blir att de personer som redan idag är hyresgäster hos Sigtunahem får vara med och betala för en del av de kostnader som är förknippade med sökandet av bostäder i sex olika bolags lägenhetsbestånd. En sådan situation är för oss oacceptabel. Det är en helt rimlig förutsättning för förmedlingen att hela kostnaden skall täckas av de som söker bostad och inte av någon annan.

  • Erik Langby (M), ordförande Sigtuna bostadsförmedling AB
  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
ridskola2020_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

meko_helsida
happyhomes_sommar2020

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

connys_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

speedy_vinter_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
2020_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
connys
nrh
centrum_sommar_out
speedy_vinter2020_outsider
meko_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider