defacto_pan
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Sigtuna backar i lärarbehörighet

Sigtuna kommun backar i andel behöriga lärare, det visar siffror från Lärarförbundet: - Ingen kan blunda för lärarbristen. Alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

märsta.nu kunde nyligen rapportera om lärarbehörigheten i kommunen. Nu har Lärarförbundet gjort en länsranking och jämfört siffrorna 2016 och 2017. I Stockholms län är nu 7 av 10 behöriga medan siffran i Sigtuna kommun är 62 procent, en nedgång med fyra procent från 2016. Det är antal heltidstjänster som mätts och inge antal personer.
– Ingen kan blunda för lärarbristen. Alla måste ta sin del av ansvaret för att stärka läraryrkets attraktivitet både nationellt och lokalt. Skulle läraryrket värderas och få vara det yrke det är tänkt att vara skulle vi ha lång kö till lärarutbildningen och tuff konkurrens om lärartjänster, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i lärarförbundet.

Samma som i Väsby och Bro
Sigtuna ligger på samma nivå som grannkommunerna Upplands-Bro och Upplands-Väsby. Flest behöriga finns i Danderyd med 81 procent, lägst i Nynäshamn med 56 procent.
– Lärarbristen beror på låga löner och hög arbetsbelastning. Satsa rätt och värna de lärare som finns så går det att vända. Ta ett helhetsgrepp om de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Rekrytera lärarteam, satsa på ledarskapet, elevhälsa, digitalisering och bra kringstöd- då kommer lärareffekten få spela roll för fler och det vinner hela samhället på, fortsätter Johanna Jaara Åstrand.

defacto_helsida
ica_valsta_choklad
colorama_april2
sommar_centrum
happyhomes_2019

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

sbrf_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sigtunavatten_standard

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

fme_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

sportfiske_sommar
fme_outsider
connys
sbrf_outsider
colorama_april
defacto_outsider
nrh