moderater_pan_sommar
Foto: Privat

Seniorernas hus hade behövts

Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

swedol_artikel

Många av dem som bor i Märsta i Sigtunahems boende är äldre och ofta kvinnor som bor tre trappor upp i hus utan hiss. För dem skulle trygghetsboende med tillgång till hiss och service vara en stor tillgång och man såg fram mot den lösning som diskuterats så länge i kommunen. Dessutom skulle det bli en besparing då de flesta har svårt att gå i trappor och därför behövde hemhjälp.

När det blev en ny majoritet i kommunen med Moderaterna i spetsen så togs planerna bort om ett Seniorernas hus. Majoriteten drev igenom att utställningslokalen i biblioteket skulle bli den nya träffpunkten. Lokalen är dåligt anpassad för föreningsverksamhet och hissen har varit ett stort problem.

Det skulle inte bli så många lägenheter med trygghetsboende som ursprungligen planerats. Sigtunahem avstod delvis från att söka det statliga investeringsbidraget för Trygghetsboende. Här skulle bara de rika bo som hade råd med en hög hyra.

Det blev ett fiasko, inte ens de rika som Moderaterna värnade om var intresserade eller hade råd med den dyra hyran. Nu står 5 – 6 av lägenheterna tomma och i stället för möteslokaler och en träffpunkt som delvis skulle vara bemannad står bostäderna tomma och Sigtunahems styrelse försöker på olika sätt minska förlusterna.

Vi förutsätter att det inte är hyresgästerna i Sigtunahem som får betala notan. De förlusters som uppstått bör istället dras från kommunens krav på avkastning i Sigtunahem.

  • Bruno Landstedt, PRO Märsta
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

andersojag
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

centrum_helsida2020
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

brobygget_night

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

brobygget_day

Ingen framtidsambition i nya översiktsplanen

Insändare Naturområden nära bostäder byggs sönder. Ökad biltrafik skapar barriärer som gör naturen mindre tillgänglig. Värdefull jordbruksmark exploateras. Så planerar den politiska majoriteten för kommuninvånarnas framtid i översiktsplan 2022-2035. Det är inte den framtid Miljöpartiet vill se.

defacto_helsida
helsida_var2021

Fördelarna med Arlanda överväger klart

Insändare I september 2020 lämnade Swedavia till regeringen en rapport som beskriver den aktuella och framtida situationen för Bromma flygplats. Swedavias bedömning var/är att det inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare, och att den kommersiella flygtrafiken på Bromma kan inrymmas på Arlanda.

Bygg inte sönder norra Märstas sista natur!

Insändare Den moderatledda kommunledningen vill utreda skogsmarken norr om Aspvägen för exploatering. Aspvägen föreslås samtidigt bli genomfartsled för trafik mellan Sigtuna och Arlanda. Miljöpartiet accepterar inte att boende i Norrbacka och Arenberga förlorar sitt sista naturområde!

praktiska_helsida
2020_helsida
connys_helsida

Repliken: Granbarkborren måste bekämpas – även i Hällsboskogen

Insändare Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens ”miljöambitioner” och skriver i en insändare att de ”uppvaktat” och bett oss ”ta vårt ansvar och säkerställa att naturvärden inte går förlorade” när delar av Hällsboskogen avverkas. Man får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på. Så är det självfallet inte. Insändaren är ett bevis på Miljöpartiets okunskap och iver att tillämpa tom symbolpolitik.

happyhomes_sommar2020

Tydliga skillnader mellan (M) och (S)

Insändare I en replik på vår senaste insändare (som skribenterna dessutom påstår vara ett svar på annan insändare, oklart varför) försöker Axelson och Johansson genom statistik visa att äldreomsorgen var bättre när Socialdemokraterna styrde kommunen.

Kommunal hemtjänst ska vara ett alternativ!

Insändare Från och med idag, den 1:a april, införs valfrihet i hemtjänsten i Sigtuna kommun. Denna valfrihet består endast av två privata aktörer, där det ena företaget inte får ha mer än 60% av brukarna, sen är valfriheten slut. Känns det som ett aprilskämt? Tyvärr så är det inte det. 

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

andersojag_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_day_out
centrum_sommar_out
brobygget_night_out
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
praktiska_outsider
beijer_outsider
nrh