budget_panorama
SD Sigtuna om parkeringsavgifterna i kommunen.Foto: Daniel Iskander

SD: P-avgifter finansierar mångkultur

Sverigedemokraterna i Sigtuna kommun hävdar att kommunen har otydliga Parkeringsregler för att finansiera mångkultur.

fraga_liberalerna

I veckan fick många kommuninvånare valinfo från Sverigedemokraterna i Sigtuna kommun. I den står det att kommunen har otydliga parkeringsregler för att kunna utfärda fler parkeringsböter. Enligt SD ligger kommunen i topp gällande utfärdade P-böter, vilket i sak stämmer eftersom alla böter som utfärdas på Arlanda räknas in på Sigtuna kommun. P-böterna anses vara en straffskatt eftersom mångkulturen kostar i kommunen.

Svarar bara skriftligt
När märsta.nu når Inga-Lill Björkman, ordförande, så vill hon inte svara på frågorna i telefon utan ber om att få göra det skriftligt. I ett mail till märsta.nu står följande:
– Kommunerna drar in bortåt en miljard kronor om året i felparkeringsavgifter vilket ingår i kommunernas ekonomiska resultat. Detta utgör en intäktspost som kommunerna inte har något incitament att bli av med.Tvärtom. Detta exkluderar alltså vanliga parkeringsavgifter som är en intäkt utöver ovan nämnda felparkeringsavgifter.

Ska underlätta för bilister
Man kallar förfarandet för en kassako för kommunerna:
– Drar man in mindre pengar på ett håll kommer man att ta in det på ett annat håll. Mångkulturens kostnader drabbar samhällsekonomin på alla plan. Vilket gör att man ständigt söker nya sätt att plundra svenskarna. Felparkeringsavgifter är bara ett sätt av många som detta sker på. Swedavias roll i detta är inte av någon som helst principiell betydelse. Våra intentioner att underlätta för bilister och sluta se dem som kassakor anges i foldern och dessa intentioner står vi fast vid, fortsätter SD Sigtuna i det skriftliga svaret.

Tajta regler på Sätunavägen
Sverigedemokraternas riksorganisation har fått ta del av skrivelsen från SD Sigtuna gällande parkeringsböter. Man kommer att ta en titt på det och uttala sig efter helgen. märsta.nu har upprepade gånger rapporterat om att kommunen har nitiska p-vakter i vissa fall. Bland annat var det boende kring Sätunavägen som klagat på att det är tajta regler. Men hur många som faktiskt vinner ett överklagande mot kommunen i ett parkeringsärende är oklart. märsta.nu har nyligen rapporterat om ett fall där en bilist fick rätt.

kkdk_helsida
connys_helsida
2020_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
helsida
happyhomes_sommar2020
manskold_helsida
speedy_vinter_helsida
meko_helsida
budget_outsider
manskold_outsider
swedol_outsider
kkdk_outsider
speedy_vinter2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
meko_outsider
centrum_sommar_out
outsider
ridskola_2020_outsider