centrum_host
SD Sigtuna om parkeringsavgifterna i kommunen.Foto: Daniel Iskander

SD: P-avgifter finansierar mångkultur

Sverigedemokraterna i Sigtuna kommun hävdar att kommunen har otydliga Parkeringsregler för att finansiera mångkultur.

I veckan fick många kommuninvånare valinfo från Sverigedemokraterna i Sigtuna kommun. I den står det att kommunen har otydliga parkeringsregler för att kunna utfärda fler parkeringsböter. Enligt SD ligger kommunen i topp gällande utfärdade P-böter, vilket i sak stämmer eftersom alla böter som utfärdas på Arlanda räknas in på Sigtuna kommun. P-böterna anses vara en straffskatt eftersom mångkulturen kostar i kommunen.

Svarar bara skriftligt
När märsta.nu når Inga-Lill Björkman, ordförande, så vill hon inte svara på frågorna i telefon utan ber om att få göra det skriftligt. I ett mail till märsta.nu står följande:
– Kommunerna drar in bortåt en miljard kronor om året i felparkeringsavgifter vilket ingår i kommunernas ekonomiska resultat. Detta utgör en intäktspost som kommunerna inte har något incitament att bli av med.Tvärtom. Detta exkluderar alltså vanliga parkeringsavgifter som är en intäkt utöver ovan nämnda felparkeringsavgifter.

Ska underlätta för bilister
Man kallar förfarandet för en kassako för kommunerna:
– Drar man in mindre pengar på ett håll kommer man att ta in det på ett annat håll. Mångkulturens kostnader drabbar samhällsekonomin på alla plan. Vilket gör att man ständigt söker nya sätt att plundra svenskarna. Felparkeringsavgifter är bara ett sätt av många som detta sker på. Swedavias roll i detta är inte av någon som helst principiell betydelse. Våra intentioner att underlätta för bilister och sluta se dem som kassakor anges i foldern och dessa intentioner står vi fast vid, fortsätter SD Sigtuna i det skriftliga svaret.

Tajta regler på Sätunavägen
Sverigedemokraternas riksorganisation har fått ta del av skrivelsen från SD Sigtuna gällande parkeringsböter. Man kommer att ta en titt på det och uttala sig efter helgen. märsta.nu har upprepade gånger rapporterat om att kommunen har nitiska p-vakter i vissa fall. Bland annat var det boende kring Sätunavägen som klagat på att det är tajta regler. Men hur många som faktiskt vinner ett överklagande mot kommunen i ett parkeringsärende är oklart. märsta.nu har nyligen rapporterat om ett fall där en bilist fick rätt.

ica_oktober
defacto_helsida
sigtunavatten_standard

Askerson: Lögnaktigt utspel om social dumpning

Politik Kommunalrådet i Kramfors, Jan Sahlén (S), har orsakat stor uppståndelse inom stockholmspolitiken sedan han anklagat stockholmskommuner för social dumpning: - Det är ett lögnaktig utspel med en felaktig bildsättning av det arbete som görs på integrationsområdet i Sigtuna kommun, kontrar Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

happyhomes_2019
fme_oktober
centrum_host_helsida

Lappade bilar på omskyltad pendlarparkering

Nyheter I somras gjorde Sigtuna om parkeringsbestämmelserna i Rosersberg, det har resulterat i flera lappade bilar om dagen: - Man har satt dit en skylt men markeringarna i vägen är kvar, säger en pendlarparkerare till märsta.nu

Klart med ny höjning av SL-kortet

Notiser Priset på SL-kortet högs efter nyår med 40 kronor: - Vi måste skaffa oss muskler för att möta sämre tider och kunna fortsätta med det framtidsbygge som vi är mitt inne i, säger regiontrafikrådet Kristoffer Tamsons (M) till Svenska Dagbladet.

connys
defacto_outsider
nrh
colorama_april2