defacto_pan
Foto: Arkiv

(SD)-kritik mot att tillstånd i valrörelsen inte skickats in

De största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna har inte lyckats komma överens om förutsättningarna för valrörelsen och ingen tillståndsansökan har skickats in till polisen enligt Sverigedemokraterna: - Man har inte skött det alls. Ansökningarna har nu försenats beroende på de etablerade maktpartiernas totala misslyckande i ärendet, uppger Nils Persson, vice ordförande i Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

märsta.nu har tagit del av handlingar där det framgår att Socialdemokraterna och Moderaterna inte enats om att skicka in ansökan till polisen för att söka de tillstånd som krävs för att bedriva torgmöte eller etablera valstuga bland annat. Det har fått Sverigedemokraterna att reagera:
– Vi i SD Sigtuna hade en intern diskussion om att enskilt göra ansökningar om tillstånd. Med stor tvekan landade vi dock i att underordna oss konventionen att göra en partigemensam tillståndsansökan dels av välvilja men också av logistiska skäl för att vi till skillnad från maktpartierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte har obegränsade resurser med heltidsanställda som kan sitta och göra alla ansökningar, skriver vice ordförande Nils Persson i ett pressmeddelande.

Moderaterna vill reglera sociala medier
Enligt den mailkonversation som rullat mellan partierna så är man oense om hur medlemmar får bete sig på sociala medier. Moderaterna anser att detta ska regleras medan Socialdemokraterna tycker att man inte kan reglera detta mer än att informera de som representerar partiet utåt att hålla god ton. Ett avtal mellan partierna skulle inte kunna reglera privatpersoners rätt att uttrycka sig på sociala medier utan där är det den digitala plattformens ena regler och relevant lagstiftning som gäller enligt Socialdemokraterna.

Största oppositionsparti samordnar
I avtalet som partierna avser underteckna så är det största oppositionspartiet som ska ta fram förslag till överenskommelse, samordna och ansöka om tillstånd inför valet 2019 till Europaparlamentet samt 2020-års valrörelse. Avtalet skulle trätt i kraft 15:e maj och gälla fram till valet. Bland annat ska man inte få bedriva valrörelse i anslutning till vallokal, något som även regleras i vallagen men inte alltid följts i Sigtuna kommun. Affischeringen ska vara nedplockad senast 16:e september av respektive parti.

Planerna inte inlämnade
Steffen Oxenvad (S) skriver i ett mail till märsta.nu att orsaken till att man inte kunnat lämna in tillstånden är för att alla inte lämnat in sina planer:
– Förseningen det innebär samt det faktum att de partierna som lämnat in har ytterst få möten inplanerade, gör att det är meningslöst att arbeta vidare med frågan för perioden förre sommaren. Ett avtal ska gälla alla partier.

Inget EU-val att söka om
Det finns också en skillnad jämfört med 2014 poängterar Oxenvad eftersom valrörelsen då skulle inkludera EU-val, intresset för att bedriva kampanj i maj-juli verkar svalt enligt Oxenvad och man låter enskilda partier söka själva där i så fall.

Tillståndet rör inte sociala medier
Stycket om sociala medier ska vara ett önskemål från Moderaterna:
– Vi behöver en partigemensam överenskommelse för att söka tillstånd, men då tillstånden inte rör sociala media behövs inte detta inkluderas. Stycket är som föreslogs är otydligt och dessutom rättsligt utan verkan. Jag har informerat partierna om att det självklart går att sluta avtal för partiernas del om sociala media men att detta inte kommer att ingå i detta avtal för att förenkla processen, fortsätter Steffen Oxenvad.

Vill ha en vuxen valrörelse
Från Moderaternas sida anser man sig vara överens om samma saker gällande tillståndet som vid 2014 men att man vill ha med delen om god ton i sociala medier:
– Det är olyckligt att man inte vill ta ställning för en vuxen valrörelse där fokus ligger på fakta och politiska sakfrågor. Det är inte särskilt långsökt att misstänka att man medvetet vill att de S-märkta nättroll som härjar på sociala ska få fritt spelrum i valrörelsen, säger Mattias Askerson, ordförande Moderaterna.

happyhomes_2019
defacto_helsida
ica_oktober

HSB startar försäljning i Sigtuna stadsängar

Bostad Nu startar försäljningen av BRF Silverskatten i Sigtuna stadsängar: - Sigtuna stadsängar, en helt ny stadsdel med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel, är ett mycket intressant område för oss, säger Catherina Fored vd på HSB Norra Storstockholm.

sigtunavatten_standard
EXTRA

(S) kräver att Brodin betalar tillbaka pengar

Politik Socialdemokraterna kräver att Landsbygdsrådets ordförande Gill Brodin (C) betalar tillbaka pengar som hon kvitterat ut för Landsbygdsrådet i år.

fme_oktober
colorama_april2
nrh
defacto_outsider
connys