defacto_pan2020
Valsta ska bli attraktivare med Valsta2030Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv

Satsningar ska göra Valsta attraktivare

Efter den medborgardialog som skett i Valsta har kommunen startat ett utvecklingsprojekt med satsningar på bland annat multisportrink

centrum_artikel

Under de kommande tio åren ska kommunen genomföra ett antal åtgärder i Valsta för att öka attraktiviteten i området. Till grund ligger resultat från den medborgardialog man gjort bland annat. 150 personer i olika åldrar har deltagit:
– Vi vill stärka Valstas attraktionskraft som kommundel, både att bo och verka i. Vi arbetar med att ta fram en 10-årsplan, där såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder och satsningar ingår. Det vi ser hända i Valsta nu under hösten är bara början, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland de konkreta åtgärder som påbörjats är installation av ny eller kompletterande belysning vid hundrastgården, vattentornsparken och parken. Ett upplyst minigym håller på att etableras i anslutning till elljusspåret.
– Det pågår också ett stort röjningsarbete i hela Valsta. Träddungar, buskage och annan växtlighet vid exempelvis gång- och cykelvägar ses över för att göra sikten bättre. Sen kommer det att hända en hel del på och runt Valsta torg, säger Ulf Sävström, produktionschef på Stadsbyggnadskontoret.

I utvecklingsplanen ingår också att aktivitetsytor ska växa fram, som multisportrink. En ljusallé och ljuspark ska skapas och en lyktstolpdunge vid Valsta Vattentorn. Bara under hösten rör det sig om ett tjugotal åtgärder i Valsta.

studeravidare_helsida
sommarlov_helsida
studenten2020_helsida
connys_helsida
kcbygg_helsida
speedy_helsida
defacto_helsida

Humlegården läggs ner

Nyheter Humlegården i centrala Sigtuna avvecklas av ägaren Valjeviken: - Anledningen är ett bristande intresse att utnyttja de kompetenser som finns på Humlegården samt att funktionshinderrörelsens organisationer inte nått fram med budskapet om behovet av en inneliggande specialiserad rehabilitering till regionerna, skriver Valjeviken i ett pressmeddelande.

kcbygg_outsider
studeravidare_outsider
speedy_outsider
sommarlov_outsider
ridskola_2020_outsider
studenten2020_outsider
nrh
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider