centrum_panorama2020
Foto: Sigtuna kommun

Satsning på Yrkesutbildningar-Alla sökande får plats

Sigtuna kommuns satsar på yrkesutbildningar för att minska effekterna av coronakrisen som ökat arbetslösheten i kommunen.

Alla som söker yrkesutbildning i Sigtuna kommun kommer att antas enligt ett pressmeddelande. Detta för att mildra effekterna av coronakrisen som inneburit att arbetslösheten i kommunen ökat med 51 procent sedan i mitten av mars.

Det gäller samtliga invånare som är arbetslösa, varslade eller har kort utbildning och som söker till en utbildning som är inom ett bristyrke, en förutsättning är att de är behöriga.
– I Sigtuna kommun har vi gjort flertalet insatser för arbetsmarknaden i och med effekterna av covid-19. Beslutet om komvux inom bristyrken är ytterligare en del i kommunens krispaket. Beslutet betyder att vi kan göra två saker samtidigt, dels hjälpa de arbetslösa till jobb, dels utbilda fler personer inom bristyrken, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Staten kommer stå för alla kostnader för yrkesvux under 2020, därefter finansierar Sigtuna kommun 30 procent av kostnaderna.
– Under nuvarande år innebär satsningen inga kostnader för oss och vi bedömer att den sedan kommer att vara kostnadsneutral, då de studerande på yrkesvux har rätt till studiemedel och färre kommer därför att behöva försörjningsstöd, säger Mikael Brant-Lundin, chef för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Yrkesutbildningarna finns inom exempelvis VVS, undersköterska, elektriker, lastbilsförare, busschaufför och kock.
– Den rådande pandemin har stora konsekvenser för invånare och vårt näringsliv i Sigtuna kommun. Antalet arbetslösa och varslade i kommunen har ökat mycket kraftigt under våren. En viktig åtgärd är att fler utbildar sig inom yrkesvux inom bristyrken, säger Mikael Brant-Lundin.

boisigtuna
2020_helsida
festspec_host2020_helsida
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

nrh
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
festspec_host2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider