panorama_centrum
Foto: Sigtuna kommun

Fler utrikesfödda ska lära sig svenska

Utrikesfödda ska lära sig svenska språket bättre och ett projekt som genomförs tillsammans med SFI har 15 kvinnor startat undervisningen.

Bakgrunden är att många utrikesfödda inte kommer i kontakt med det svenska samhället, detta på grund av att de inte kan varken språk eller har arbete. Även för barnen kan det se likadant ut, trots att de är födda i Sverige så talar de inte svenska. Vilket kan påverka resterande skolgången. Ett nytt projekt ska komma tillrätta med problemet.
– Vår målsättning är att andelen utrikesfödda kvinnor i egen försörjning ska öka. Att kunna svenska är grundläggande för att etablera sig på arbetsmarknaden och den här insatsen är viktig för såväl de enskilda kvinnorna som för samhället i stort, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Sedan i december när projektet startade har 15 kvinnor startat SFI och inskrivningarna på förskolan har ökat bland barn.
– Studier visar att barn som gått i förskolan når högre kunskapsresultat under skoltiden än de som inte har gjort det. Därför är det viktigt att så många barn som möjligt, särskilt flerspråkiga, får gå i förskolan, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Projektet sker som en del av det så kallade Samhällsbyggnadslyftet där ett syfe är att på olika sätt minska och motverka segregation i kommunen. Tre personer arbetar uppsökande för att skapa kontakt och motivera att kvinnorna lär sig svenska samt sätter barnen i förskolan.
– Att man kan studera svenska kostnadsfritt på SFI och att barn har rätt till en förskoleplats känner inte alla till, och oftast behöver vi skapa direktkontakt och förklara det muntligt för kvinnorna. Därför hittar vi tillfällen och platser där vi kan komma i kontakt med dem. Exempelvis på öppna förskolan, vid sagostunderna som hålls på arabiska eller att vi följer med när biblioteket gör hembesök. Vi är påhittiga och hittar olika vägar, eller tar hjälp av andra som kan hjälpa oss att nå fram, uppger Rowa Alkhatib är samordnare för projektet.

mp_helsida_april

Plankning minskar kraftigt

Nyheter Planeringen inom kollektivtrafiken minskar kraftigt: - Vår kontrolloffensiv för det hederliga Stockholm ger resultat. Tjuvåkningen nu trycks tillbaka på bred front och särskilt i spårtrafiken som uppvisar historiskt låga nivåer, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons.

defacto_helsida
marinan_helsida
ewas_helsida
midsommar

Vädjar om färre samtal till 112

Nyheter Midsommarhelgen är en av högtiderna som det är extra högt tryck på SOS Alarm: - i vill uppmana var och en att fira in sommaren varsamt och att ringa rätt när det behövs, äger Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm.

2020_helsida
liber_helsida
connys_helsida
EXTRA

Smällar från flygplan över Vidbo

Notiser Ett British Airways-plan som lyfte från Arlanda tvingades vända tillbaka efter ett tekniskt fel: - Det hördes flera smällar, uppger flera boende ute i Vidbo.

centrum_sommar2022_helsida

Pristak införs i SL-trafiken

Nyheter Region Stockholms Trafiknämn har klubbat igenom ett pristak i SL-trafiken: - Bort med onödiga debiteringar och in med resenärerna. Det är målet när vi inför capping. Först ut är enkelbiljetter med målet att också öppna upp för månadskorten, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande för trafiknämnden.

Gemensam skogsstrategi i länet

Nyheter Länsstyrelsen har antagit en gemensam strategi för skogar i länet: - Vi behöver göra skogen och dess betydelse och möjligheter mer känd. Det övergripande målet är att ha en livskraftig och varierad skogsnäring i länet, med hållbarhet och tillväxt i fokus, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_outsider2022
ewas_outsider
connys
mp_outsider2022
marina_outsider
moderat_outsider
nrh
swedol_outsider