defacto_pan2020
Niklas AnderssonFoto: Pressbild/Erik Nordblad

Satsa Sigtuna och Sverige ut ur pandemin

Vänsterpartiet vill bygga ett starkare samhälle som klarar av att ta hand om sina invånare oavsett om krisen är global och drabbar oss alla eller om den är personlig och bara drabbar enskilda.

centrum_artikel

I pandemins spår slår den ekonomiska krisen också hårt mot landets kommuner och regioner, dels i form av fallande skatteunderlag, dels i form av stigande kostnader. Det finns mycket som behöver göras för att få Sverige på rätt köl igen. Vänsterpartiet har bland annat haft följande förslag:
– Stopp av vräkningar med en statlig hyresgaranti
– Sjukpenning för timanställda
– Slopa karensavdraget
– Låt anställda i intensivvård och äldreomsorg åka taxi till jobbet
– En extra semestervecka till vård-och omsorgspersonal
– Ställ krav på statligt ägande när staten skjuter till kapital
– Stöd till småföretag
– Inga vinstutdelningar i företag som permitterar anställda

För oss i Sigtuna kommun skulle detta underlätta för många personer som har påverkats av pandemin. Vid senaste fullmäktige lämnade vi i Vänsterpartiet också in en motion att stryka avkastningskravet på kommunens bostadsbolag. Nu ska SigtunaHem lämna 7 miljoner kronor i aktieutdelning till kommunen. Pengar som vi hellre ser blir kvar i bolaget så SigtunaHem ytterligare kan hjälpa vanliga människor i denna pandemi.

Denna kris visar också hur kommunen är beroende på Arlanda. Denna flygplats har, är och kommer alltid att vara mycket viktig för vår kommun, men vi har haft för många ägg i samma korg. Så nu är det viktigt att vi också satsar på fler branscher. Här blir bland annat järnvägen, jordbruket och e-handeln mycket viktiga. Sigtuna kommun ligger trots allt mitt i norra Europas snabbast växande arbetsmarknad.

Angående eventuella nya landningsbanor har Swedavia själva gått ut med att en expansion inte är nödvändig just nu. Detta ser jag positivt på. Arlanda kommer oavsett vara en mycket stor flygplats och en mycket viktig arbetsgivare i kommunen. Men ska Sverige klara av att hålla sina klimatåtaganden behöver flygindustrin bli mycket mer klimatsmart innan man ens kan tänka tanken att bygga ut. Men Sigtunas arbetare kan inte vänta på flyget – de behöver lyfta redan nu. Och det finns hopp för framtiden.

Vänsterpartiet vill satsa samhällets resurser på att hjälpa till att skapa nya framtidsjobb i branscher som kommer kunna växa framöver. Människor som arbetar med att installera solpaneler, underhålla och bygga ut tåg och järnväg eller vårda och utbilda befolkningen är en god investering för samhället. När samhället anställer personer för samhällsnyttiga tjänster vet vi också att personer istället för arbetslöshet och oro har råd med cykeln till barnet eller sommarutflykten.

  • Niklas Andersson, Gruppledare Vänsterpartiet

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

sigtunahem_sokbostad

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

brobygget_midgard_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

studeravidare_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

happyhomes_sommar2020

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

2020_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

centrum_helsida2020

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

connys_helsida

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

helsida_sommarlov

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

brobygget_helsida_valsta
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

defacto_helsida
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
outsider_sommarlov
brobygget_midgard_outsider
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
nrh
sigtuna_vatten_outsider
studeravidare_outsider