bostadsformedling
Foto: Pressbild

SAS får statligt stöd

SAS får statligt stöd av regeringarna i Danmark och Sverige.

centrum_artikel

SAS och övrig flygverksamhet är hårt drabbat av coronapandemin, nu har regeringarna Danmark och Sverige lagt propositioner om finansiellt stöd på 12,5 miljarder för att SAS ska kunna finansieras fram till 2022 då volymerna i flygtrafiken beräknas återgått till nivåer som rådde innan covid-19.
– SAS fortsätter att föra en dialog med den svenska och danska regeringen och andra utvalda intressenter, för att enas om villkoren för deras deltagande. SAS fortsätter också ansträngningarna för att säkra stöd från den norska staten. Målet är att presentera ytterligare uppgifter före slutet av juni, skriver SAS i ett pressmeddelande.

Gustav Hemming (C), tillväxtregionråd i Region Stockholm, kommenterar regeringens beslut om SAS och de 3,15 miljarderna till Swedavia
– Strategin är alltför tillbakalutad. Det centrala måste vara att konkret säkra en bra tillgänglighet i form av direktförbindelser med viktiga affärsdestinationer i takt med att världen öppnar upp. Mitt intryck är att danskarna och norrmännen arbetar mycket aktivt och offensivt, och risken är att Arlanda blir en tredje klassens flygplats i en nordlig avkrok vilket skulle skada vårt näringsliv, vår konkurrenskraft och i förlängningen vårt välstånd.

studeravidare_helsida
brobygget_midgard_helsida
brobygget_helsida_valsta
landsbygd_sigtuna_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
connys_helsida
speedy_helsida

SAS igång med fler linjer

Näringsliv SAS meddelar att de går igång med fler linjer till utrikesdestinationer till och från Arlanda: I slutet av juni återupptar SAS trafiken från Stockholm till ett antal medelhavsdestinationer, skriver SAS i ett pressmeddelande.

happyhomes_sommar2020
marina_helsida
sommar_sigtuna2020

WE blir Årets företag

Näringsliv WE Träning och Hälsa utses till Årets företag av Företagarna i Sigtuna kommun: Jonas Eriksson och Niklas Wikegård, Årets Företagare i Sigtuna, är värdiga vinnare som vågat göra nytt, satsar friskt och förbättrar hälsan i kommunen, säger Björn Petersson, ordförande Företagarna Sigtuna.

defacto_helsida
nrh
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_outsider_valsta
landsbygd_sigtuna_outsider