aftenbil_helsida
Foto: David Peacock/Norwegian
Debattören: David Lundqvist, fd ordförande i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Skriver dock som privatpersonFoto: Privat

Säg inte ja till en fjärde och femte bana

För närvarande säger man från visst politiskt håll i kommunen: ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”.

centrum_artikel

Vad är det då man menar? Jo, att det är nödvändigt att bygga ut Arlanda, eftersom antalet passagerare på Arlanda tros öka från dagens 25 miljoner (2019) till 40 miljoner inom en 20-årsperiod. Det konkreta med att ”bygga ut” handlar om en fjärde rullbana, med tillägget att man också bör se över möjligheterna till en femte rullbana.

Man ansluter sig därmed till det resonemang som Swedavia presenterade i sin ”Draft Masterplan Arlanda” i februari 2017. Där argumenterar Swedavia för en fjärde och femte rullbana, grundat på en förutspådd, ca 4-procentig årlig ökning av passagerarantalet för decennier framåt, vilket skulle innebära 40 miljoner passagerare per år 2035, 50 miljoner 2044 och 70 miljoner 2067.

Nu säger dock verkligheten något annat. Passagerarantalet på Arlanda ökade bara svagt 2018 – endast med 1 procent jämfört med 2017. År 2019 började passagerarantalet i stället gå ned. Det sjönk med 4,5 procent i förhållande till 2018. Och under de första två ”normal”-månaderna 2020 fortsatte dessutom denna nedåtgående trend. (Störtdykningen från mars och framåt känner alla till, men den åberopas inte i denna artikel).

Detta fick Swedavia att dra i investerings-handbromsen. Masterplanens utbyggnad med en fjärde och femte rullbana drivs nu inte längre. Och tänkta pir- och bagagehanteringsinvesteringar har lagts på is.

Från visst lokalt politiskt håll fortsätter man dock att driva på för fler rullbanor på Arlanda. Det är så man måste tolka sloganen ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”. Alltså oberoende av vad nyckelaktören Swedavia numera ser framför sig.

Om man från lokalt politiskt håll i Sigtuna kommun vill att Arlanda ska byggas ut med en fjärde och en femte rullbana, så måste man i konsekvensens namn också skriva/rita/planera in detta i kommunens översiktplan. Och den frågan är högaktuell. Gällande översiktsplan (ÖP 2014) är under omarbetning och avses bli beslutad av kommunfullmäktige 2021.

I ÖP 2014 berördes frågan om en ny fjärde rullbana. Men kommunfullmäktige tog inte ställning. Kommunen ville inte binda sig. Som nämnts ovan har i nutid behovet av en fjärde och femte rullbana starkt minskat, vilket Swedavia har insett, och det är knappast troligt att Swedavia kommer att trycka på för fler banor. En ny översiktsplan behöver alltså, likt ÖP 2014, inte säga ja till nya rullbanor.

Då är frågan: vill ändå de lokalpolitiska krafter som säger ”bygga ut” skriva/rita/planera in rullbana 4 och 5 i ÖP 2021?

I så fall skulle dessa krafter få Sigtuna kommun att göra ett stort strategiskt och taktiskt misstag. För kommunen har ett trumfkort i sammanhanget, nämligen vetorätt mot byggandet av ytterligare rullbanor, detta enligt ett civilrättsligt bindande avtal med staten från 1990. Det är alltså fullt möjligt – om staten skulle trycka på för ytterligare rullbanor – att ställa motkrav. Till exempel att Märsta i så fall måste få en ny järnvägsstation och andra järnvägs- och vägutbyggnader. Detta trumfkort spelas bort om de lokala utbyggnadsförespråkarna tvingar in ett ja till bana 4 och 5 i ÖP 2021.

Nej, i ÖP 2021 bör kommunen låta ställningstagandet till eventuellt fler banor på Arlanda bli detsamma som i ÖP 2014.

  • David Lundqvist, Märsta

Fotnot: Den här artikeln är skriven av mig som privatperson, inte som företrädare för det parti jag tillhör.

Fördelarna med Arlanda överväger klart

Insändare I september 2020 lämnade Swedavia till regeringen en rapport som beskriver den aktuella och framtida situationen för Bromma flygplats. Swedavias bedömning var/är att det inte längre är affärsmässigt motiverat att driva Bromma vidare, och att den kommersiella flygtrafiken på Bromma kan inrymmas på Arlanda.

sigtunastad_helsida
defacto_helsida
rentawreck_helsida

Repliken: Granbarkborren måste bekämpas – även i Hällsboskogen

Insändare Miljöpartiet oroar sig för kommunledningens ”miljöambitioner” och skriver i en insändare att de ”uppvaktat” och bett oss ”ta vårt ansvar och säkerställa att naturvärden inte går förlorade” när delar av Hällsboskogen avverkas. Man får det att låta som om skogen ska skövlas och kommunledningen passivt tittar på. Så är det självfallet inte. Insändaren är ett bevis på Miljöpartiets okunskap och iver att tillämpa tom symbolpolitik.

happyhomes_sommar2020
connys_helsida
2020_helsida

Kommunal hemtjänst ska vara ett alternativ!

Insändare Från och med idag, den 1:a april, införs valfrihet i hemtjänsten i Sigtuna kommun. Denna valfrihet består endast av två privata aktörer, där det ena företaget inte får ha mer än 60% av brukarna, sen är valfriheten slut. Känns det som ett aprilskämt? Tyvärr så är det inte det. 

Repliken: Privata intressen styr äldreomsorgen

Insändare Vi Socialdemokrater finner det smickrande att moderaterna ägnar en hel debattartikel åt att kritisera Socialdemokraterna när oroade invånare ställer högst relevanta frågor om äldreomsorgen samt efterfrågar bättre kvalitet. Därför tar vi initiativet att ta replik på Olov Holst och Josefin Brodds svar på Ann-Britt Unnerståles insändare.

mp-helsida

Med stabil ekonomi kan vi öka kvaliteten

Insändare Vi har sagt det förr och säger det igen – för att kunna tillhandahålla de välfärdstjänster vi måste till kommuninvånarna krävs en stabil ekonomi som grund. När vi samtidigt måste arbeta med att öka kvaliteten från de bottennivåer som vi tog över efter tidigare socialdemokratiska kommunledningar, krävs det kraftfulla åtgärder och strama tyglar. Annars kommer vi aldrig nå vårt mål att tillhöra de 50 bästa kommunerna i landet att bo, leva och verka i.

Inget bibliotek utan böcker

Insändare Tillgången till böcker är oerhört viktig. Därför kämpar Vänsterpartiet för att så många som möjligt ska ha lätt att nå böckerna. Därför behövs det bibliotek i Valsta där högerstyret nu beslutat att ta bort böckerna.

dackskiftarna_helsida

Drömvärld eller fakta?

Insändare I sin insändare skriver Niklas Andersson (V) att man absolut ska hålla sig till fakta och fyller på med ”sin” fakta. Vi som känner Niklas som en noggrann och seriös politiker, konstaterar dessvärre att han borde ha läst på lite bättre den här gången.

Varför höjde man inte kvaliteten i äldreomsorgen 2017-2020

Insändare I annonser i märsta.nu skriver Moderaterna att de inte är nöjda med kvaliteten i äldreomsorgen i kommunen. Därför jobbar de hårt på att höja den. De vill satsa på bla ”aktiviter som höjer livskvaliteten” och ”delaktighet och trygghet”. Jag antar att de menar på SÄBO. Det låter väldigt bra. Varför ville de inte det 2017-2020?

vardcentral_helsida

Högerstyret har fel på varje punkt

Insändare Politisk debatt är intressant. Ofta kan man förstå motpartens position utifrån ideologi eller prioriteringar. Men ibland händer det att någon försöker försvara det oförsvarbara och på punkt efter punkt målar in sig i ett hörn. Det såg vi i Högerstyrets text om nedläggningen av biblioteket i Valsta.

internationella kvinnodagen

Systerskap i Sverige och i världen

Insändare Idag är det den internationella kvinnodagen, och i år är det hundra år sedan Sveriges kvinnor röstade för första gången. Men trots att kvinnodagen har firats i Sverige sedan 1912, och Sverige ofta toppar listor om jämställdhet, så är kvinnor och män fortfarande inte jämställda.

centrum_helsida2020
valsta bibliotek

Repliken: Uppskattar engagemanget i frågan

Insändare Reaktionen lät inte vänta på sig från högerstyret (M, C, L, Kd och SfS) och vi uppskattar att det finns ett engagemang i frågan.

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

speedy_vinter_helsida

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

speedy_vinter2020_outsider
mp-outsider
aftenbil_outsider
dackskiftarna_outsider
sigtunastad_outsider
heat-out
ridskola_2020_outsider
nrh
connys
vardcentral_outsider
rentawreck_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider