defacto_pan2020
Foto: David Peacock/Norwegian
Debattören: David Lundqvist, fd ordförande i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Skriver dock som privatpersonFoto: Privat

Säg inte ja till en fjärde och femte bana

För närvarande säger man från visst politiskt håll i kommunen: ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”.

fraga_liberalerna

Vad är det då man menar? Jo, att det är nödvändigt att bygga ut Arlanda, eftersom antalet passagerare på Arlanda tros öka från dagens 25 miljoner (2019) till 40 miljoner inom en 20-årsperiod. Det konkreta med att ”bygga ut” handlar om en fjärde rullbana, med tillägget att man också bör se över möjligheterna till en femte rullbana.

Man ansluter sig därmed till det resonemang som Swedavia presenterade i sin ”Draft Masterplan Arlanda” i februari 2017. Där argumenterar Swedavia för en fjärde och femte rullbana, grundat på en förutspådd, ca 4-procentig årlig ökning av passagerarantalet för decennier framåt, vilket skulle innebära 40 miljoner passagerare per år 2035, 50 miljoner 2044 och 70 miljoner 2067.

Nu säger dock verkligheten något annat. Passagerarantalet på Arlanda ökade bara svagt 2018 – endast med 1 procent jämfört med 2017. År 2019 började passagerarantalet i stället gå ned. Det sjönk med 4,5 procent i förhållande till 2018. Och under de första två ”normal”-månaderna 2020 fortsatte dessutom denna nedåtgående trend. (Störtdykningen från mars och framåt känner alla till, men den åberopas inte i denna artikel).

Detta fick Swedavia att dra i investerings-handbromsen. Masterplanens utbyggnad med en fjärde och femte rullbana drivs nu inte längre. Och tänkta pir- och bagagehanteringsinvesteringar har lagts på is.

Från visst lokalt politiskt håll fortsätter man dock att driva på för fler rullbanor på Arlanda. Det är så man måste tolka sloganen ”Arlanda ska utvecklas – inte avvecklas”. Alltså oberoende av vad nyckelaktören Swedavia numera ser framför sig.

Om man från lokalt politiskt håll i Sigtuna kommun vill att Arlanda ska byggas ut med en fjärde och en femte rullbana, så måste man i konsekvensens namn också skriva/rita/planera in detta i kommunens översiktplan. Och den frågan är högaktuell. Gällande översiktsplan (ÖP 2014) är under omarbetning och avses bli beslutad av kommunfullmäktige 2021.

I ÖP 2014 berördes frågan om en ny fjärde rullbana. Men kommunfullmäktige tog inte ställning. Kommunen ville inte binda sig. Som nämnts ovan har i nutid behovet av en fjärde och femte rullbana starkt minskat, vilket Swedavia har insett, och det är knappast troligt att Swedavia kommer att trycka på för fler banor. En ny översiktsplan behöver alltså, likt ÖP 2014, inte säga ja till nya rullbanor.

Då är frågan: vill ändå de lokalpolitiska krafter som säger ”bygga ut” skriva/rita/planera in rullbana 4 och 5 i ÖP 2021?

I så fall skulle dessa krafter få Sigtuna kommun att göra ett stort strategiskt och taktiskt misstag. För kommunen har ett trumfkort i sammanhanget, nämligen vetorätt mot byggandet av ytterligare rullbanor, detta enligt ett civilrättsligt bindande avtal med staten från 1990. Det är alltså fullt möjligt – om staten skulle trycka på för ytterligare rullbanor – att ställa motkrav. Till exempel att Märsta i så fall måste få en ny järnvägsstation och andra järnvägs- och vägutbyggnader. Detta trumfkort spelas bort om de lokala utbyggnadsförespråkarna tvingar in ett ja till bana 4 och 5 i ÖP 2021.

Nej, i ÖP 2021 bör kommunen låta ställningstagandet till eventuellt fler banor på Arlanda bli detsamma som i ÖP 2014.

  • David Lundqvist, Märsta

Fotnot: Den här artikeln är skriven av mig som privatperson, inte som företrädare för det parti jag tillhör.

2020_helsida
speedy_vinter_helsida

Farligt övergångsställe

Insändare Övergångsstället på Valstavägen, intill busshållplatsen Buregatan, nyttjas av många boende men också av elever på Arlandagymnasiet.

happyhomes_sommar2020

Vi stärker ekonomin och satsar på välfärden

Insändare Det är ibland lätt att vara i opposition. Man kan helt bortse från hur det såg ut när man själv styrde, man kan göra av med pengar man inte har och man kan hävda att man vet saker ingen annan vet. Marie Axelssons insändare visar upp en provkarta på det mesta av detta.

Uppmaning till kommunledningen – satsa välfärdsmiljonerna på våra kommuninvånare

Insändare På kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan fattade den moderatledda kommunledningen beslutet om att lägga kommuninvånarnas välfärdsmiljoner på hög i år istället för att satsa de pengarna i verksamheter där de behövs här och nu.

defacto_helsida
connys_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

meko_helsida

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

centrum_helsida2020

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

kkdk_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

helsida

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

manskold_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

meko_outsider
manskold_outsider
nrh
outsider
budget_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_vinter2020_outsider
kkdk_outsider