defacto_pan2020
Foto: MMS-Bild

Så ska rekrytering av unga till kriminella kretsar stoppas

Sigtuna kommun inleder ett samarbete med polisen för att motverka att unga hamnar i kriminalitet eller missbruk.

centrum_artikel

Arbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) effektiviseras för att förebygga att barn och ungdomar hamnar snett, det vill säga i kriminalitet eller missbruk.
– Vår förhoppning är att kunna fånga upp individer som är i riskzonen i ett tidigt skede och på så vis kunna hjälpa dem på allra bästa och mest effektiva vis, säger Anna Malm Kelfve (M), ordförande i individ- och familjeomsorgsnämnden.

Tagit fram en handlingsplan
Anna Malm Kelfve poängterar att det är ett tydligt fokus i mål och budget på att öka samverkan med polisen. På uppdrag av kommunala Brottsförebyggande det har kommunens säkerhetsstrateg Karin Gibson tagit fram en handlingsplan för hur SSPF ska arbeta på ett effektivare sätt.
– SSPF har bedrivits i kommunen i många år men fokus har främst legat på trender och tendenser kring exempelvis droger, våld och kriminalitet. Det som vi inför nu är en rutin för vårdnadshavare att underteckna sekretessmedgivande. På så vis kan fokus riktas mot enskilda ungdomar så att vi kan sätta in nödvändiga insatser i ett tidigt skede, säger Karin Gibson

Sätter in stöd vid behov
De berörda instanserna kommer genom att implementera handlingsplanen kunna byta information och observera barn och unga ur sina perspektiv. Rent konkret kan det handla om att polisen observerar en ungdom i tveksamma kretsar, i skolan så ökar frånvaron och på fritidsgården är personen allt mer utåtagerande. När bitarna sätts samman ska det vara lättare att upptäcka att ungdomen är på väg att hamna i kriminalitet eller missbruk och kunna erbjuda stöd.
– Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid är avgörande för hur framgångsrikt vårt trygghetsarbete är, kopplat till ungdomar. Jag hoppas att den här nya strukturen ger resultat, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör och ordförande i Brå.

Dock går det inte för parterna att utbyta information om inte vårdnadshavare undertecknar ett sekretessmedgivande.

ridskola2020_helsida
connys_helsida
meko_helsida
speedy_vinter_helsida

Därför var vattnet brunt i centrala Märsta

Nyheter Boende i centrala Märsta fick i morse brunt vatten ur kranarna: - Det missfärgade vattnet beror på att vi har underhållsspolat vattenledningarna i gatan, säger Håkan Stallman, chef för drift rörnät på Sigtuna Vatten och renhållning.

coronapandemin

Vädjar till stockholmare att stanna hemma

Politik Liberalerna i Region Stockholm uppmanar stockholmare att stanna hemma över sportlovet: - Vi längtar alla efter en normal vardag – och ett normalt sportlov. Men pandemin är ett överhängande hot, en tredje våg riskerar att drabba oss om vi inte håller ut och håller avstånd ett tag till. Därför är det viktigt att följa både tidigare och nya rekommendationer, säger Anna Starbrink (L), sjukvårdsregionrådet.

centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020

Tunnlar fräschas upp

Notiser Kommunen rustar upp tunlarna på gång- och cykelvägar under året. De kommer att målas om och få belysning.

defacto_helsida
2020_helsida
EXTRA

Sigtuna kommun närmar sig 50 000

Nyheter Sigtuna kommun växer med 573 invånare under 2020: - Det som gör att folkmängden i Sigtuna ökar jämfört med året före är framför allt inflyttningen. Kommunen registrerar 5 226 inflyttade, jämfört med 4 848 utflyttade, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
nrh
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
speedy_vinter2020_outsider
swedol_outsider
meko_outsider