defacto_pan
Foto: Pressbild

Så ska FN:s globala mål nås

Sigtuna kommun tillsätter en Agenda 2030-beredning för att kommunen snabbare ska uppnå miljömålen: - Inrättandet av en politisk beredning förstärker det arbetet och säkerställer att det blir strategiskt fokus på Agenda 2030 i vår planering och i de beslut som tas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Agenda 2030-beredningen är ett forum för den politiska ledningen som snabbare ska få Sigtuna kommun att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Enligt Helen Kavanagh Berglund arbetar kommunen redan mycket med miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Oppositionen representeras inte
Beredningen kommer att ledas av Gill Brodin (C), alla som är med i beredningen är ordförande i en nämnd, oppositionen är således inte representerade.
– Vi håller just nu på att ta fram rutiner och beräknar kunna starta upp vårt arbete till september i år, säger Gill Brodin.

Forum för aktuella frågor
Bland arbetsuppgifterna finns samhällsplanering, barns rättigheter, tillgänglighet, integration, segregation, folkhälsa, invånardelaktighet samt miljö- och klimatfrågor.
– Äntligen har vi ett forum för de här frågorna. Jag ser mycket fram emot att leda arbetet med att stödja, följa upp och stämma av insatserna i de kommunala verksamheterna, fortsätter Gill Brodin.

169 delmål ska nås till 2030
Bakgrunden till inrättandet av beredningen är att FN:s generalförsamling 2015 antog Agenda 2030 som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Alla länder i världen ska arbeta för att nå dem till år 2030. Det krävs åtgärder på lokalt plan för det.
– Det handlar dels om hur Sigtuna kommun agerar som organisation men också om vilka förutsättningar vi ger för att våra invånare, företag och vårt civilsamhälle ska kunna bidra till hållbar utveckling. Inrättandet av en Agenda 2030-beredning, där ansvariga politiker från alla kommunens verksamhetsområden samlas, kommer att lyfta vårt arbete ytterligare genom att hållbarhetsfokuset kan genomsyra alla nämnders arbete, säger Helen Kavanagh Berglund, tillförordnad kommundirektör.

sigtunavatten_standard
sommarlov

Rävsta Sommarfritids fortsatt populärt

Ung & Student Rävsta sommarfritids har avslutats och barn från olika orter och skolor har mötts i Rävsta friluftsområde för en mängs aktiviteter: - Helt fantastiskt! Tack Sigtuna och fortsätt med Rävsta sommarfritids för våra fritidsavdelningar och barn i våran kommun, berättar fritidsledaren Bob van den Eijkhof.

sommar_centrum
defacto_helsida
ica_valsta_choklad
sommar
arlanda_golf_juli

Kall sommarvecka

Notiser Kylan håller sitt grepp över kommunen och förra veckan var kallaste vecka 28 på elva år.

colorama_april2
happyhomes_2019
bonava_juli_hel
defacto_outsider
bonava_juli_outsider
sportfiske_sommar
colorama_april
arlanda_golf_juli2_outsider
nrh
connys