defacto_pan2020
Foto: Pressbild

Så ska FN:s globala mål nås

Sigtuna kommun tillsätter en Agenda 2030-beredning för att kommunen snabbare ska uppnå miljömålen: - Inrättandet av en politisk beredning förstärker det arbetet och säkerställer att det blir strategiskt fokus på Agenda 2030 i vår planering och i de beslut som tas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

centrum_artikel

Agenda 2030-beredningen är ett forum för den politiska ledningen som snabbare ska få Sigtuna kommun att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Enligt Helen Kavanagh Berglund arbetar kommunen redan mycket med miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Oppositionen representeras inte
Beredningen kommer att ledas av Gill Brodin (C), alla som är med i beredningen är ordförande i en nämnd, oppositionen är således inte representerade.
– Vi håller just nu på att ta fram rutiner och beräknar kunna starta upp vårt arbete till september i år, säger Gill Brodin.

Forum för aktuella frågor
Bland arbetsuppgifterna finns samhällsplanering, barns rättigheter, tillgänglighet, integration, segregation, folkhälsa, invånardelaktighet samt miljö- och klimatfrågor.
– Äntligen har vi ett forum för de här frågorna. Jag ser mycket fram emot att leda arbetet med att stödja, följa upp och stämma av insatserna i de kommunala verksamheterna, fortsätter Gill Brodin.

169 delmål ska nås till 2030
Bakgrunden till inrättandet av beredningen är att FN:s generalförsamling 2015 antog Agenda 2030 som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Alla länder i världen ska arbeta för att nå dem till år 2030. Det krävs åtgärder på lokalt plan för det.
– Det handlar dels om hur Sigtuna kommun agerar som organisation men också om vilka förutsättningar vi ger för att våra invånare, företag och vårt civilsamhälle ska kunna bidra till hållbar utveckling. Inrättandet av en Agenda 2030-beredning, där ansvariga politiker från alla kommunens verksamhetsområden samlas, kommer att lyfta vårt arbete ytterligare genom att hållbarhetsfokuset kan genomsyra alla nämnders arbete, säger Helen Kavanagh Berglund, tillförordnad kommundirektör.

dackskiftarna_helsida
coronapandemin

Rekordmånga får intensivvård

Notiser I en lägesrapport från Region Stockholm gällande coronapandemin så konstateras att drygt 100 stockholmare är i behov av intensivvård.

connys_helsida
speedy_vinter_helsida

Resam ger klimat- och energitips

Nyheter Rasam Sheibeh får den nyinrättade tjänsten som energi- och klimatrådgivare i Sigtuna kommun: - Som energiingenjör brinner jag för hållbara energilösningar. Jag kommer att göra mitt yttersta för att hjälpa kommunens invånare att minska sin klimatpåverkan, säger han i ett pressmeddelande.

vardcentral_helsida
defacto_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
sigtunastad_helsida
ridskola2020_helsida
EXTRA

Väsby missnöjda med nya riksintresset

Nyheter Upplands-Väsby kommun är missnöjda med det nya riksintresset för Arlanda: - Trafikverkets utspel om tystare flygplan och bättre möjligheter att bygga nära Arlanda, är ett hån mot Väsbyborna. Samtidigt som de talar om det, driver de på för mer buller över Väsby. Det håller inte ihop, säger oppositionsråd Mathias Bohman (S).

centrum_helsida2020

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

vardcentral_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtunastad_outsider
nrh
connys
dackskiftarna_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_vinter2020_outsider