defacto_panorama_mustasch
Foto: Pressbild

Så ska FN:s globala mål nås

Sigtuna kommun tillsätter en Agenda 2030-beredning för att kommunen snabbare ska uppnå miljömålen: - Inrättandet av en politisk beredning förstärker det arbetet och säkerställer att det blir strategiskt fokus på Agenda 2030 i vår planering och i de beslut som tas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Agenda 2030-beredningen är ett forum för den politiska ledningen som snabbare ska få Sigtuna kommun att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Enligt Helen Kavanagh Berglund arbetar kommunen redan mycket med miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Oppositionen representeras inte
Beredningen kommer att ledas av Gill Brodin (C), alla som är med i beredningen är ordförande i en nämnd, oppositionen är således inte representerade.
– Vi håller just nu på att ta fram rutiner och beräknar kunna starta upp vårt arbete till september i år, säger Gill Brodin.

Forum för aktuella frågor
Bland arbetsuppgifterna finns samhällsplanering, barns rättigheter, tillgänglighet, integration, segregation, folkhälsa, invånardelaktighet samt miljö- och klimatfrågor.
– Äntligen har vi ett forum för de här frågorna. Jag ser mycket fram emot att leda arbetet med att stödja, följa upp och stämma av insatserna i de kommunala verksamheterna, fortsätter Gill Brodin.

169 delmål ska nås till 2030
Bakgrunden till inrättandet av beredningen är att FN:s generalförsamling 2015 antog Agenda 2030 som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Alla länder i världen ska arbeta för att nå dem till år 2030. Det krävs åtgärder på lokalt plan för det.
– Det handlar dels om hur Sigtuna kommun agerar som organisation men också om vilka förutsättningar vi ger för att våra invånare, företag och vårt civilsamhälle ska kunna bidra till hållbar utveckling. Inrättandet av en Agenda 2030-beredning, där ansvariga politiker från alla kommunens verksamhetsområden samlas, kommer att lyfta vårt arbete ytterligare genom att hållbarhetsfokuset kan genomsyra alla nämnders arbete, säger Helen Kavanagh Berglund, tillförordnad kommundirektör.

sigtunavatten_standard
ica_oktober
centrum_host_helsida
defacto_mustach_helsida
happyhomes_2019
greeknighthelsida
fme_oktober

Så lyftes Sigtuna Museum

Nyheter Sigtuna Musems verksamhet hade en undanskymd roll för några år sedan men under Ted Hesselboms tid har museet dubblerat antal besökare och anställda: - Det är viktigt att synas. Att pratas om, säger Ted i ett reportage i Norrtälje tidning.

nrh
connys
greeknight_outsider
colorama_april2