stationshusen
Foto: Daniel Iskander/Genrebild

Så ska du agera vid trängsel

Kommunens butiker har ännu inte granskats av Länsstyrelsen men upplever du att det är trångt ska du i första hand påtala det till verksamhetsutövaren.

centrum_artikel

Än så länge har bara gym i kommunen inspekterats av Länsstyrelsen gällande den nya pandemilagen. Gymmen har skött sig och det var mindre anmärkningar som rättades till direkt. När det gäller handel var det senaste beskedet tidigare denna vecka att några inspektioner ännu inte skett.

Om det är så att du upplever att det är trångt i handel eller restaurang så ska du i första hand vända dig till verksamhetsutövaren. Det är verksamhetsutövarens ansvar att utforma lokalerna så att man minimerar eller undviker trängsel. Man ska också skylta med hur många som får finnas i en lokal.

Läs mer om Länsstyrelsens tillsyn gällande pandemilagen här

defacto_helsida
meko_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
connys_helsida
coronakrisen

Nio av tio resenärer nu borta

Nyheter Nio av tio resenärer på Arlanda har försvunnit under ett år med pandemin: - Den svagare utvecklingen för flygresandet i inledningen av året består under februari, då resenärsminskningen ligger kvar på cirka 90 procent, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

ridskola2020_helsida
2020_helsida
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
swedol_outsider
moderaterna_sigtuna
nrh
connys
sigtuna_vatten_outsider
speedy_vinter2020_outsider
meko_outsider