center_pan21
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Så drabbas vi av framtida naturkatastrofer

Sigtuna som en del av Mälardalsområdet pekas ut av Statens geotekniska institut som ett område som kan vara utsatt för översvämningar i framtiden.

En riskanalys för naturkatastrofer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gjort tillsammans med Statens geotekniska institut visar att Mälardalsområdet är ett riskområde. Främst är det Översvämning från vattendrag och rasrisk som påverkar Sigtuna kommun, i båda dessa kategorier är Sigtuna nivå 2 av 5, där 5 är det högsta man kan ha i risk.
– Det finns en risk för att man ska få ökade flöden och att vattennivån i Mälaren stiger, säger Torwald Snickars, sakkunnig i lagen om skydd mot olyckor på Länsstyrelsen, till P4 Stockholm.

När det gäller översvämning så handlar det en översvämning som kan ske var hundrade år i området. Analysen av risken tar hänsyn till sårbara verksamheter som kan drabbas av en kraftig översvämning. För rasrisk är är det antal byggnader som är belägna inom ett område där det finns förutsättningar för ras. För att förebygga måste all byggnation inom riskområdet föregås av en markutredning och markberedning. Delar av Rosersberg kring Oxundasjön har särskild högre risk för översvämning inom 100 år.

eldsjal-helsida
centrum_helsida2020

Så blir nya brandstationen

Nyheter Brandstationen kommer inom kort att resa sig upp över "Tullen": - Det har varit en lång process med kommun och arkitekter att ta göra materialval och välja färgsättning. Byggnaden gestaltas med murar runtomkring och kläs i sten föra att knyta an till stenkyrkor och liknande, säger Kenneth Bergqvist, projektchef för Brandkåren Attunda.

mp_host_helsida
happyhomes_sommar2020
andersojag
connys_helsida

Här invigs IES Sigtuna

Nyheter Terminen må vara drygt en månad lång men på måndagen invigdes Internationella Engelska skolan officiellt: - Engelska skolan (IES) tillhör en av Sveriges bästa skolor och det är därför oerhört glädjande att jag och ordförande i barn- och ungdomsnämnden Pernilla Bergqvist fick möjligheten att närvara vid invigningen av den nya skolan i Sigtuna stadsängar, säger Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

helsida_var2021
bostad_helsida
defacto_helsida
2020_helsida

Blottare från Märsta döms

Notiser En märstabo i 20-årsåldern döms för sexuellt ofredande för att han blottat sig för två kvinnor i Märsta samt onanerat utanför Väsby station.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

bostad_outsider
mp-outsider
swedol_outsider
eldsjal-outsider
nrh
connys
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
andersojag_outsider
ridskola_2020_outsider