moderaterna_sep2020
Foto: Arkivbild/Daniel Iskander

Så många nyanlända anvisas till kommunen

Nästan 3000 nyanlända med permanent uppehållstillstånd anvisas till Stockholms län 2019. Nu har Länsstyrelsen fördelat antalet mellan kommunerna.

centrum_artikel

2959 nyanlända anvisas till Stockholms län av Migrationsverket. Det är nyanlända med permanent uppehållstillstånd. Kommunerna har enligt Bosättningslagen krav på sig att ordna boende i två år för de nyanlända man anvisas. För Sigtuna kommuns del rör det sig om 33 personer. Kommuner som under en tid haft ett högt mottagande av nyanlända som självbosätter sig har fått ta emot mindre. Utöver det 2959 som anvisats länet har Omkring 3600 nyanlända valt att bosätta sig här själva och ordna boendet utanför Bosättingslagen.

Sigtuna kommun har varit en av kommunerna i länet som sagt upp kontrakt med nyanlända efter de två första åren då man har bosättningsansvaret. Bara fyra andra kommuner anvisas färre nyanlända än Sigtuna kommun 2019. Flest kommer till Stockholm, 1188 stycken, Sollentuna tar emot 84, Väsby 43 och Upplands-Bro 27.

connys_helsida
personal_sandstrom_helsida
kkdk_helsida
fixa_laddplats_helsida
defacto_helsida
speedy_vinter_helsida
landsbygdsdag
helsida
meko_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
centrum_helsida2020
sigtuna_vatten_outsider
outsider
laddplats_out
speedy_vinter2020_outsider
centrum_sommar_out
kkdk_outsider
personal_outsider
nrh
corner_outsider
ridskola_2020_outsider
budget_outsider
skanela_event_outsider
meko_outsider
swedol_outsider