moderat_jul_nyar
Foto: Daniel Iskander

Så många har snabbt Internet

Den snabba uppkopplingen om 100 mb/s bland kommuninvånare ökade något under 2018 och det nationella målet är inom räckhåll.

Det nationella målet är att 95 procent av samtliga invånare i landet ska ha tillgång till uppkoppling på 100 mb/s. Flera av länets kommuner är redan där, för Sigtuna kommuns del är siffran 90 procent. Utbyggnaden drivs även på at Region Stockholm samt de olika kommunerna i länet.

märsta.nu har tidigare rapporterat om att utbyggnaden av Sigtuna stadsnät dröjer av olika anledningar, främst är det landsbygden som halkar efter.
– Förutom långa grävavstånd, många markavtal och tillstånd som krävs är det svårt att nå tillräckligt hög anslutningsgrad på landsbygden. Det finns risk att kunder som väntat länge på leverans tröttnar, vilket vi tillsammans med kommunerna behöver adressera, säger Claes Palmgren, bredbandskoordinator på Region Stockholm.

connys_helsida

Sex åtalas för korruption kopplat till Statens fastighetsverk

Nyheter 2017 avslöjade kommuninvånaren Richard Lindwall korruption på Statens fastighetsverk kopplat till bland annat Rosersbergs slott. Nu har åtal väckts mot sex personer.

centrum_helsida2020
teatergrillen_helsida
happyhomes_50
defacto_helsida
oppethus_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

connys
nrh
oppethus_outsider
teatergrillen_outsider