defacto_pan2020
Foto: Daniel Iskander

Så många har snabbt bredband i kommunen

Nästan 9 av 10 hushåll i kommunen har tillgång till snabbt bredband eller fiber visar de senaste siffrorna från Post- och telestyrelsen: - ​Länet på god väg att nå det nationella bredbandsmålen för 2020 och för 2025, uppger Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Allt fler hushåll i kommunen har access till fiber eller snabbt bredband enligt Post- och telestyrelsen. 87 procent av hushållen och arbetstillfällena (18841 och 3958 stycken) har uppkoppling på minst 100 mbit/s varav 75 procent har fiber. Målet för länet är att 95 procent ska ha snabbt bredband till 2020, men just nu saknar 180 000 invånare snabbt bredband runt om i länet. I Sigtuna är det alltså 13 procent av hushållen eller arbetstillfällena som inte har snabbt bredband.

Utbyggnad på landsbygden sämre
När det gäller mobilt surf har alla tillgång till 4G. En negativ aspekt för kommuninvånarnas uppkoppling är att bara 40 procent av hushållen och arbetstillfällena utanför tätort och småort har tillgång till snabbt bredband eller fiber.
– Företagen har de senaste åren i tuff konkurrens erbjudit fiber även på landsbygden. Vi ser nu konkreta resultat av det arbetet, vilket är jätteroligt. Vi ser också resultat från Länsstyrelsens beslut om bredbandsstöd i skärgården. Under året fokuserar företagen sina resurser på att ansluta de kunder på landsbygden som tecknat avtal. De långa grävavstånden, många markavtal och tillstånd som krävs gör dock att arbetet tar längre tid, Säger Claes Palmgren, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen.

teatergrillen_helsida

Sex åtalas för korruption kopplat till Statens fastighetsverk

Nyheter 2017 avslöjade kommuninvånaren Richard Lindwall korruption på Statens fastighetsverk kopplat till bland annat Rosersbergs slott. Nu har åtal väckts mot sex personer.

happyhomes_50
centrum_helsida2020
oppethus_helsida
defacto_helsida
connys_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

nrh
teatergrillen_outsider
connys
oppethus_outsider