sommar
Foto: Jamshid Jamshidi

Så många barn har utsatts för övergrepp

Sedan 2018 har Barnahus Stockholm Nord hanterat över 200 fall i de olika kommunerna.

I Sigtuna kommun finns de flesta barnen som utsätts för övergrepp i nära relationer rapporterar tidningen Mitt i Stockholm. 215 ärenden gällande övergrepp har hanterats av Barnahus Stockholm Nord, 33 av ärendena rör barn och unga från Sigtuna kommun.

Av tio kommuner som är kopplade till Barnahus Stockholm Nord är det Sigtuna och Järfälla som står för exakt lika många ärenden. Upplands-Bro kommer tvåa med 28 ärende, därefter Sollentuna med 22 och Väsby med 21.

De nya lokalerna för Barnahus Stockholm Nord invigdes förra veckan och ligger i Sollentuna. Där ska barn och unga kunna träffa representanter från samtliga berörda instanser under ett och samma tak.
– Vi träffar ju de barn som kanske är mest utsatta av alla och är väldigt väldigt oskyddade. Att arbeta med dessa barn är alltid svårt, alla är olika och har olika behov, säger Johan Westervall, enhetschef på Barnahus Stockholm Nord, till Mitt i.

sommar_centrum
happyhomes_2019
defacto_helsida
logistik_sigtuna
sbrf_helsida

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

fme_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sigtunavatten_standard

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

ica_valsta_choklad

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

defacto_outsider
sbrf_outsider
nrh
fme_outsider
sportfiske_sommar
colorama_april
connys