moderaterna_sep2020

Så kan pandemin utveckla sig kommande året

Folkhälsomyndigheten har gjort tre smittspridningscenarier för bland annat Region Stockholm.

Tre scenarier för smittspridning av covid-19 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten som en del av ett regeringsuppdrag. Scenario 0 utgår från dagens låga nivå av ineffektivitet består vilket ger en avtagande spridning, Scenario 1 innebär en ojämn spridning som snabbt tilltar hösten 2020 och sedan snabbt avtar för att sedan minska igen, Scenario 2 innebär en jämnt ökande och utdragen spridning.

Enligt Scenario 0 för Stockholms län skulle smittspridningen vara på en låg nivå under hela hösten och fram till september 2021. För Scenario 1 skulle en uppgång av antalet fall märkas i början av oktober och en kulmen nås i mitten av oktober, därefter sker en nedgång av fall till februari 2021 då det sker en ökning igen. Framåt våren är smittspridningen på låg nivå. Scenario 2 innebär det att smittspridningen ligger på 50 fall om dagen från i höst och ett år framåt.

2020_helsida
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
festspec_host2020_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
corner_helsida
boisigtuna
helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
corner_outsider
festspec_host2020_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh