defacto_pan2020

Så kan pandemin utveckla sig kommande året

Folkhälsomyndigheten har gjort tre smittspridningscenarier för bland annat Region Stockholm.

fraga_liberalerna

Tre scenarier för smittspridning av covid-19 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten som en del av ett regeringsuppdrag. Scenario 0 utgår från dagens låga nivå av ineffektivitet består vilket ger en avtagande spridning, Scenario 1 innebär en ojämn spridning som snabbt tilltar hösten 2020 och sedan snabbt avtar för att sedan minska igen, Scenario 2 innebär en jämnt ökande och utdragen spridning.

Enligt Scenario 0 för Stockholms län skulle smittspridningen vara på en låg nivå under hela hösten och fram till september 2021. För Scenario 1 skulle en uppgång av antalet fall märkas i början av oktober och en kulmen nås i mitten av oktober, därefter sker en nedgång av fall till februari 2021 då det sker en ökning igen. Framåt våren är smittspridningen på låg nivå. Scenario 2 innebär det att smittspridningen ligger på 50 fall om dagen från i höst och ett år framåt.

centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
helsida

Lurade COOP på 36 000 kronor

Notiser En man döms för omfattande bedrägeri som skett på flera platser i landet, bland annat lurades COOP i Märsta på varor för 36 000 kronor.

speedy_vinter_helsida
kkdk_helsida
2020_helsida
connys_helsida
manskold_helsida
defacto_helsida
meko_helsida
nrh
manskold_outsider
budget_outsider
sigtuna_vatten_outsider
outsider
centrum_sommar_out
speedy_vinter2020_outsider
meko_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
kkdk_outsider