sap_pan
Foto: Illustration/Sigtuna kommun

Så blir nya Tingvallaskolan

Under några månader har markarbetet för Tingvallaskolan pågått, när skolan står klar 2022 kan den ta emot nästan 600 elever.

Om två år ska Tingvallaskolan stå klar, markarbetet har pågått en tid och påverkat framkomligheten på Tingvallavägen ända sen i våras. Det första symboliska spadtaget togs dock under tisdagen. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) gick själv på Tingvallaskolan för 40 år sen. Nu var det hon som tog spadtaget:
– De nya byggnaderna har stort fokus på de så viktiga fysiska lärmiljöerna. Här kommer det finnas alla möjligheter att kunna genomföra moderna pedagogiska idéer. Förbättringarna i lärmiljöerna bidrar också till arbetsro och trygghet, vilket främjar lärandet. Ljus, rymd och naturmaterial har varit centrala principer för att skapa en harmonisk, vacker och god studiemiljö och jag är verkligen glad att vi äntligen kan sätta igång med byggandet.

När skolan står klar kommer den att vara treparallellig i årskurserna från förskoleklass till årskurs 6 med plats för ca 590 elever och 80 personal. Vid behov ska den kunna användas för åk 7-9 också.

Samtidigt byggs Aspbackens förskola ut, kapaciteten ökas till 160 barn. Det byggs också en idrottshall och matsal som kan användas utanför skoltid för andra ändamål.
– Många års fokus på bostadsbyggande har skapat ett stort behov av skolor och förskolor, vilket kommunledningen nu försöker möta och investera stora pengar i. Den nya Tingvallaskolan är ett lysande exempel på det. Den kommer bli en skola med höga kvaliteter som kommer ge såväl skolbarn som lärare och annan personal en miljö som stimulerar till ökat lärande, uppger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M)

mp_helsida_april
helsida_sfs

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

connys_helsida
centrum_sommar2022_helsida
ewas_helsida
social_helsida
defacto_helsida
pantamera_avc_helsida

Brand på Broholmen

Blåljus Det brinner på Broholmen i Sigtuna och brandkåren är på plats med sin brandbåt för att släcka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
centrum_sommar_outsider2022
nrh
event_outsider
sfs_out
moderat_outsider
mp_outsider2022
ewas_outsider
outsider_social
connys
ridskola_2020_outsider
pantamera_out