bostadsformedling
Foto: Illustration/Urbio
Visseltorg istället för Sätuna torgFoto: Illustration/Urbio
Vy från stationenFoto: Illustration/Urbio

Så blir framtidens Sätuna

På måndag ska Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny detaljplan för Sätuna torg.

centrum_artikel

Detaljplanen för Sätuna torg är klar för beslut och väntas gå igenom Kommunstyrelsen på måndag. Den ska också hanteras i Kommunfullmäktige innan den vinner laga kraft. Arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2015 då den initierades av dåvarande Socialdemokratiska kommunledningen tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet.

I området planeras för två tydliga kvarter med bostadsbebyggelse, främst är det nuvarande fastigheter kring Sätuna torg som berörs. Målet är att skapa möjligheter för en trygg och levande stadsmiljö i anslutning till Märsta station. Sigtunahem kommer att äga bostadshusen och möjliggöra för uthyrningen när projektet är klart. Det första kvarteret, närmast station väntas stå klart 2024.

kaa_sigtuna_helsida
studeravidare_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
2020_helsida
sommar_sigtuna2020
connys_helsida
centrum_helsida2020
spedition_sigtuna
marina_helsida
brobygget_midgard_helsida
defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
landsbygd_sigtuna_outsider
speedy_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
studeravidare_outsider
brobygget_outsider_valsta
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
kaa_outsider
brobygget_midgard_outsider
centrum_sommar_out