sap_pan
Foto: Arkiv

Så användes pengarna

Nytt för i år är att partierna måste redovisa vad man gjort med partistöd och andra medel som man fått från kommunen. Men de flesta har vaga verksamhetsbeskrivningar vilket försvårar granskningen för utomstående.

Partierna har vaga beskrivningar över vad de har gjort av medlen som kommunen betalat ut. märsta.nu har tidigare rapporterat om hur mycket partierna fick ut för 2015. Nytt för i år är att man behöver skicka in en beskrivning av vad man gjort för pengarna. De flesta partier skriver att de bedrivit lokalt partiarbete. De största partierna Moderaterna och Socialdemokraterna som tillsammans fick ut nästan 1,5 miljoner kronor har skrivit minst av alla. Båda partierna har ungefär samma redogörelse; ”Lokalt partiarbete” (S) samt ”Bedrivit politiskt arbete för Sigtuna kommuns bästa” (M).

Samtliga fullmäktigepartier utom Centerpartiet har lämnat in skrivelser. De flesta har rest runt på olika kommundagar som partierna arrangerar ute i landet. Pengarna har även använts för reklam, tryck, konferenser, kryssningar. Stora delar går till anställda samt lön och utbildningar. Stora summor går också till partiernas länsförbund, Liberalerna skriver att de får tillbaka medlen därifrån i samband med valet 2018 medan exempelvis Vänsterpartiet skickat över 80 000 kronor för att få hjälp med utbildningar och svar på frågor. Sverigedemokraterna har använt 5000 kronor för att informera Sigtuna kommuns ungdomar.

Partierna kan ansöka om ungdomsbidrag, utbildningsbidrag, administrativt stöd och sedan den renodlade partistödet som betalas ut beroende på antal mandat i fullmäktige.

centrum_sommar2022_helsida
pantamera_avc_helsida

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

ewas_helsida
helsida_sfs
defacto_helsida
connys_helsida
social_helsida
mp_helsida_april

Brand på Broholmen

Blåljus Det brinner på Broholmen i Sigtuna och brandkåren är på plats med sin brandbåt för att släcka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

event_outsider
mp_outsider2022
pantamera_out
outsider_social
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
connys
sfs_out
ewas_outsider
moderat_outsider
centrum_sommar_outsider2022