budget_panorama
Oxundasjön ligger mellan Väsby och RosersbergFoto: Genrebild

Rosersbergsviken och Oxundasjön högprioriteras

Rosersbergsviken och Oxundasjön är är ett högprioriterat område av Länsstyrelsen för sanering av PCB-förorening: - Länet har en lång historia av industriell verksamhet och det finns en hög andel förorenade områden här, samtidigt har vi ett högt tryck på att ta mark i anspråk för till exempel bostadsbyggande där det tidigare förekommit industriell verksamhet, säger Heidi Himmelskog, miljöhandläggare på Länsstyrelsen.

centrum_artikel

Länsstyrelsen har kartlagt områden i länet med potentiell förorenad mark efter verksamhet och räknat det till hela 11 300 misstänkt förorenade områden, tusen av dessa har valts ut för att saneras. De tio mest prioriterade områdena som ska saneras inkluderar Rosersbergsviken/Oxundasjön som är drabbad av en PCB-förorening.

Sigtuna kommun och Upplands-Väsby kommun har i flera års tid avrått från att äta fisk fångad i sjön. Rosersbergsviken/Oxundasjön kommer nu att få statlig finansiering för att saneras från sina gifter. På Länsstyrelsen prioritetslista är den rankad som etta och ska åtgärdas först av alla. Arbetet är redan igång bland kommuner och andra instanser för att komma tillrätta med PCB-gifterna.

boisigtuna
defacto_helsida
connys_helsida
personal_sandstrom_helsida
fixa_laddplats_helsida
kkdk_helsida
2020_helsida
centrum_helsida2020
skanela_event_helsida
speedy_vinter_helsida
landsbygdsdag
corner_helsida
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider
personal_outsider
laddplats_out
budget_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
kkdk_outsider
centrum_sommar_out
skanela_event_outsider
meko_outsider
outsider
corner_outsider