moderat_sommar
Olov Holst (M) riktar kritik mot kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S)Foto: Arkivbild/Daniel Iskander

Rörigt i Kommunstyrelsen igen

Kommunledningen bestående av (S) och (L) förlorade en votering och vägrade enligt Moderaterna att ta upp ärenden i samband med Kommunstyrelsens sammanträde på onsdag kväll.

centrum_artikel

Det uppskjutna kommunstyrelsesammanträdet från i måndags hölls på onsdag kväll. Pierre Cengiz-Edstrand som mordhotades kort före det förra sammanträdet medverkade. Det blev stundtals rörigt då Socialdemokraterna och Liberalerna förlorade voteringar. Pierre Cengiz-Edstrand röstade med oppositionen i ärendet om att bilda finansiellt samordningsförbund mellan Sigtuna, Väsby och Sollentuna. Alliansen ansåg att det inte fanns behov för det då kommunen redan idag har arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt utanför arbetsmarknaden.
– Vi har sökt men får inga svar på vad som kommer att hända med de väl fungerande verksamheterna. Vi är inte på något sätt negativt inställda till samverkan med andra kommuner. Tvärtom. Men i det här fallet är vi övertygade om att det är bättre för Sigtuna kommun att bygga vidare på och utveckla redan fungerande verksamheter, än att ge sig in i ett helt nytt projekt där det förväntade resultatet är högst oklart, säger Olov Holst, oppositionsråd (M), i pressmeddelandet från Moderaterna.

”Bryter mot demokratiska spelregler”
Vidare anser Moderaterna att Kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) på nytt bryter mot kommunallagen då han ska ha vägrat att ta upp ärenden enligt initiativrätten trots att det fanns en majoritet för det bland ledamöterna. Det rörde sig om fem ärenden, bland annat förtydligande av kommunens inriktnings- och effektmål samt att kommundirektören ges i uppdrag att bereda ett avbrytande av det aktiva planuppdraget för en tågdepå i Odensala. Sedan tidigare ska Olov Holst ha anmält Khalifa till Förvaltningsrätten för att han vägrade ta upp ett ärende i samband med sammanträdet i maj.
– Man kan dra några tydliga slutsatser av KSO:s agerande. För det första, det visar sig återigen att S inte kontrollerar majoriteten i kommunstyrelsen och vågar därför inte behandla våra ärenden. Socialdemokraterna i Sigtuna talar gärna om demokrati så länge det passar den egna agendan. När det inte gör det har man inga problem med att bryta mot de demokratiska spelreglerna, uppger Holst i pressmeddelandet.

Khalifa: Vill kringå tjänstemännen
I ett sent svar på eftermiddagen till märsta.nu anser Ibrahim Khalifa att han och Holst har olika syn på hur ärenden ska hanteras.
– Olov Holst vill kringgå tjänstemännen och lägga ofullständiga handlingar direkt på bordet för beslut. För mig är det oerhört viktigt att ha ett demokratiskt system där vi får genomarbetade underlag och får tid att sätta oss in i olika frågor. Min absoluta ambition som kommunstyrelsens ordförande är att alla ärenden ska beredas på bästa sätt. Olov Holst tycks dock vilja något annat, skriver Khalifa i mail till märsta.nu

Enligt Khalifa ska förslaget om att dra tillbaka planuppdraget för tågdepå i Odensala kosta kommunen hundratals miljoner kronor i skadestånd. Khalifa är kritiskt till att Holst lägger fram ett sådant förslag:
– Det visar på hur dåligt underlag Olov själv hade och vilken risk han utsatte kommuninvånarna för genom att inte låta ärendet beredas av tjänstemännen först. Lyckligtvis kan nu ärendet beredas och experter titta närmare på hur vi på bästa sätt ska hantera frågan om tågdepån.

sigtunahem_sokbostad
brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida

Värmebölja drar in

Nyheter En ordentlig veckolång värmebölja drar in över kommunen och temperaturer över 25 grader väntas varje dag.

connys_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
brobygget_helsida_valsta
centrum_helsida2020
helsida_sommarlov
brobygget_outsider_valsta
sigtuna_vatten_outsider
nrh
brobygget_midgard_outsider
centrum_sommar_out
outsider_sommarlov
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider