center_pan21
Foto: Pressbild/Transportföretagen

Resenärerna börjar hitta tillbaka

En lång period under pandemin har 9 av 10 resenärer lämnat Arlanda, nu visar junis siffror på att 2 av 10 återigen reser.

Återhämtningen i flyget har startat, 9 av 10 resenärer har under lång tid varit borta, det vill säga bara en av tio resenärer var kvar. Nu visar siffrorna från Swedavia att Arlanda har tappat 80 procent sedan 2019, vilket innebär att 2 av 10 resenärer är kvar.

Totalt reste 463 000 via Arlanda i juni, utrikesresandet minskade med 83 procent jämfört med innan pandemin och inrikes med 71 procent.
– Vi är fortfarande långt ifrån ett normalläge och resenärsnivåerna före pandemin, men vi kan med glädje konstatera att våra flygplatser för varje vecka välkomnar allt fler resenärer. Att efterfrågan nu ökar är framförallt en effekt av vaccinationsutrullningen och lättade restriktioner. Vi ser också en sedvanlig säsongsmässig effekt i ett ökat sommarresande. Våra flygplatser erbjuder nu ett stadigt ökat utbud av nya destinationer och linjer, säger koncernchef och Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

Förbättrad smittspridningssituation, lättade restriktioner samt införandet av covidpasset i EU väntas underlätta för resandet och gynna återhämtningen på sikt.
– Utvecklingen framgent och under hösten är dock fortsatt helt avhängigt av den fortsatta utvecklingen av pandemin, vilket innebär att den framtida marknadsutvecklingen är fortsatt osäker, uppger Abrahamsson.

happyhomes_sommar2020
helsida_var2021
connys_helsida
bostad_helsida
eldsjal-helsida
defacto_helsida
mp_host_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
andersojag

Arlandastad Group noteras på Nasdaq

Näringsliv Arlandastad Group ska noteras på Nasdaqbörsen: - Arlandastad Group har genom åren byggt upp en fantastisk kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Denna kunskap kan vi nu, via en notering och tillgång till en större kapitalmarknad, nyttja för att bredda verksamheten till nya geografier, nya områden och nya projekt genom att förädla fastigheter och utveckla markområden som skapar värde för såväl våra aktieägare som för samhället i stort, säger Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group.

coronapandemin

Över 50 destinationer i höstens program från Arlanda

Näringsliv När SAS på måndagen presenterade sitt trafikprogram för hösten stod det klart att det blir utöka trafik från Arlanda.

Ny styrelseledamot i Arlandastad Group

Näringsliv Arlandastad Group har i samband med en extra bolagsstämma valt in Lars Thagesson i styrelsen: Jag är mycket glad över att Lars Thagesson förstärker styrelsen med gedigen kompetens och erfarenhet inom fastighetsbranschen, och inte minst transaktionsområdet. Sammantaget har vi nu ytterst kvalificerad branschkompetens i bolaget vilket stärker vårt erbjudande inom fastighetsutvecklingsaffären, säger Peter Wågström, ordförande i Arlandastad Group.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
andersojag_outsider
bostad_outsider
eldsjal-outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
mp-outsider
swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider