center_pan21
Foto: Sigtuna kommun

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

Det är lätt att förstå SSU:s frustration. Ingen statsminister har lyckats sämre med jobben än Löfven. Den svenska arbetslösheten utvecklas sämst i hela EU. Det blir dock fel när de håller mig ansvarig för sin egen politik.

Sigtuna kommun har drabbats hårt av pandemin, eftersom många av våra jobb finns i rese- och besöksnäringen. Sedan krisen slog till har kommunledningens fokus varit att möta, mildra och motverka effekterna av pandemin. Det är bland annat därför vi genomför ett historiskt arbetsmarknadspaket med såväl utbildnings- som arbetsmarknadsinsatser. Fokus har varit på insatser som har effekt.

SSUs kritik mot kommunens sommarjobbsupplägg blir i det sammanhanget endast populism som varken hjälper eller rustar våra unga för arbetsmarknaden.

Det bästa vaccinet mot arbetslöshet är en gymnasieexamen. Det är därför rimligt att vi har godkända betyg i svenska och matematik som krav för sommarjobb. Vi erbjuder sommarskola för att hjälpa alla att nå dit. Det är alltså inte det ena eller det andra, utan först sommarskola sen sommarjobb.

Att SSU dessutom väljer att kritisera krav om deltagande i CV-kurs och att man ska söka sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden tyder på en stor okunskap om vad det innebär att få jobb. Att skriva sin första CV, söka sitt första jobb och ha sin första intervju är minst lika viktiga erfarenheter som det första jobbet. Att hoppa över dessa steg och istället, som SSU slarvigt uttrycker det, ”få ett jobb” av kommunen, rustar inte för arbetsmarknaden. Tvärtom.

SSU borde istället för att kritisera kommunledningens arbete ställa krav på Stefan Löfven och regeringen att leverera reformer för fler i arbete och färre i bidrag. Det vore både bättre och mer hjälpsamt för Sigtunas ungdomar.

Kommunledningen kommer fortsatt arbeta för att möta, mildra och motverka effekterna av pandemin. Det förtjänar Sigtuna kommuns invånare. SSU får gärna ansluta sig till det viktiga arbetet.

  • Mattias Askerson (M)
    Ordförande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
bostad_helsida
centrum_helsida2020

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

helsida_var2021
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

eldsjal-helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

connys_helsida
happyhomes_sommar2020
andersojag

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

mp_host_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

2020_helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

defacto_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
connys
nrh
eldsjal-outsider
swedol_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
andersojag_outsider
mp-outsider
bostad_outsider