stationshusen
Daniel Drottgren, auktoriserad revisor.Foto: Privat

Repliken: Nu ropas det på bidrag-Landstedt är inte påläst eller insatt

Jag brukar sällan kommentera artiklar på nätet men läser en hel del och när jag läste ”Nu ropas det på bidrag” kände jag att detta är något som måste kommenteras. Man får börja med att vara tacksam att våra folkvalda politiker är så väl insatta och införstådda i hur både näringsliv och samhälle fungerar.

centrum_artikel

Jag är själv inte krögare men arbetar med redovisning och ser hur ekonomin ser ut för många företag. Jag tycker det är väldigt oförskämt att skriva en sådan artikel utan att vara påläst eller insatt i hur det fungerar i praktiken.

För det första så kostar den ölen i inköp snarare 21 kr/l men Bruno Landstedt kanske har alternativa inköpsställen än Systembolaget och bolag med partihandelstillstånd. För det andra så borde man kunna förstå att i en marknadsekonomi så säljer man inte varor och tjänster för inköpskostnaden då det inte är ekonomiskt hållbart.

Om man tar en restaurang som exempel såsom Bruno Landstedt gjort så har en normal restaurang 30-35 % i råvarukostnad (ölen och övriga varor) och en personalkostnad på 35-40 % (någon ska ju trots allt servera ölen) och så har de självfallet hyra, elkostnader och övrig overhead (någonstans ska ju ölen serveras) som uppgår till någonstans kring 20 %. Förutom dessa kostnader har man också avskrivningar, räntor på eventuella lån och så vidare. Det blir inte många kronor över och blir det något över ska det självfallet betalas skatt på det och inte enbart en gång utan två.

En gång när bolaget gör vinst och en gång när företagaren får ut vinsten då den vinsten inte är att likställa med den första hur märkligt det än låter, dubbelbeskattning underbart. Självklart har då företagaren även betalas mervärdesskatt på själva försäljningspriset vilket gör att 20 % av försäljningen bara avser en transaktionsskatt (mervärdesskatt) till Skatteverket.

Nu finns det självklart krögare som lyckats trots alla kostnader med att generera en vinst, de är få till antalet och sticker inte ut i förhållande till andra branscher. De flesta krogföretag är snarare levebrödsbolag där krögaren driver verksamheten enbart för att få ut en lön som i många fall är lägre än vad en normal anställning skulle ge men då arbetsmarknaden inte är så välkomnande mot alla så får man göra det man kan.

Många företag har påverkats av Covid-19 pandemin, vissa har haft positiv effekt medan många särskilt i besöksnäringen har haft en väldigt stor negativ inverkan. Detta är inget som de själva förorsakat utan är en följd av pandemin och något som de drabbats av. Dessa företagare har anställt medarbetare, betalat skatt och gjort rätt för sig i många år och bidragit till den välfärd vi har i Sverige idag genom de skatteintäkter de och alla andra genererat.

När nu några av dessa i mina ögon samhällsbärare drabbats extra hårt på grund av ryckigheten i de politiska besluten som gör att deras verksamheter utsätts för tvära kast från en dag till en annan och de inte får bedriva sina verksamheter på de premisser de startat och drivit sina företag då är det inte mer än rätt att Staten också kompenserar dem för detta och bistår dem i att överleva denna kris.

Jag har också alltid varit av uppfattningen att vi i Sverige visar solidaritet och hjälper de som behöver det, men det kanske inte gäller för alla?

  • Daniel Drottgren, auktoriserad revisor
defacto_helsida

Tre till sex böcker – i veckan

Insändare Genom ett antal utspel hävdar Sigtunavänstern (S och V) att kommunledningen lägger ner Valsta bibliotek. Vänstern häver till och med ur sig att ”Biblioteksdöden kommer till Valsta”. Det är fel, det är faktaresistenta uttalanden och visar på ett häpnadsväckande försök att dölja sina egna tillkortakommanden.

Rädda biblioteket i Valsta

Insändare Den moderatledda kommunledningen har tagit ett beslut om att slänga ut böckerna från biblioteket i Valsta. Detta är något vi vill protestera starkt mot. Ett bibliotek utan böcker är inget bibliotek. Med många vackra ord beskrivs hur man vill utveckla biblioteket men i själva verket handlar det om en nedläggning.

happyhomes_sommar2020
2020_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

connys_helsida

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

ridskola2020_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

meko_helsida
centrum_helsida2020

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

connys
sigtuna_vatten_outsider
nrh
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
meko_outsider
swedol_outsider