mote_sommar
Parkeringsplatser i SteningehöjdenFoto: Insändarbild

Repliken: Majoriteten frångår regler om parkering

Marie Axelsson (S) och Marianne Åslin (S) replikerar på Mats Weibull om parkeringstal.

centrum_artikel

Det är korrekt att en enig nämnd den 17 april 2018(!) antog ”Riktlinjer för parkeringstal i Sigtuna stadsängar etapp 1 och 2”. Riktlinjerna anger det lägsta acceptabla parkeringstalet för Sigtuna stadsängar. För flerbostadshus är det 0,8 (dvs 0,8 parkeringsplatser per lägenhet), vilket innebär ett minimum av 171 parkeringsplatser för Pomologen 1 och Orienteraren 1 tillsammans. Det problem vi vill belysa i vår debattartikel är att den styrande moderatledda majoriteten nu har frångått de antagna riktlinjerna och att det är oklart hur parkeringen ska lösas för de boende i Pomologen 1 och Orienteraren 1.

När vi under nämndmötet den 19 maj 2020 lyfte frågan om boendeparkering framkom att antalet platser inte var fastställt. Den parkeringslösning som skulle ha redovisat antalet platser samt placering av dessa saknades i beslutsunderlaget. För beviljande av bygglov krävs att parkeringslösningen är redovisad i beslutsunderlaget. Att under nämndmötet börja diskutera en parkeringslösning (och i detta fall också en stor avvikelse mot de 171 platser som är minimikravet) är inte ett korrekt förfarande! Den 21 september blir det debatt i kommunfullmäktige i denna fråga.

  • Marie Axelsson (S), Oppositionsråd
  • Marianne Åslin (S), 2:e vice ordförande i Bygg- och trafiknämnden

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

sommar_sigtuna2020

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

centrum_helsida2020

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

connys_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

happyhomes_sommar2020
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_midgard_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

studeravidare_helsida
speedy_helsida
marina_helsida
defacto_helsida
brobygget_helsida_valsta
2020_helsida
brobygget_outsider_valsta
nrh
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_midgard_outsider
speedy_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
marina_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out