moderater_pan_sommar
Foto: Sigtuna kommun

Replik: Samhällsbyggnadslyftet fokuserar på ökad integration

I en insändare och ett brev till kommunledningen ställs frågan om vi anser att integration är oviktigt.

centrum_artikel

Det är ett anmärkningsvärt påhopp och få påståenden kan vara mer felaktiga. Integrationsfrågorna står högst upp på vår agenda. Ingen annan kommunledning i Sigtuna har någonsin gjort, gör eller planerar att göra så mycket för att motverka segregation och främja integration som den nuvarande gör.

För att nå våra högt ställda förväntningar på en hållbar samhällsutveckling har omfattande åtgärder börjat sättas in för ökad integration. Vi har lanserat reformen Samhällsbyggnadslyftet som syftar till att minska den mycket stora segregation som tidigare kommunledningar låtit bita sig fast i kommunen. Med Samhällsbyggnadslyftet har kommunstyrelsen i uppgift att ta fram konkreta och verksamma åtgärder för att motverka segregation genom långsiktiga projekt och tillsammans med nämnderna pågår nu arbetet att införa gemensamma sociala insatser för att genomföra detta. Arbetet är kommunövergripande, långsiktigt och omfattar hela organisationen och ska under 2022 fortsatt ha högsta prioritet.

Den i insändaren omnämnda Läxhjälpen genomfördes som en del av ett större projekt med namnet ”Biblioteket som knutpunkt för integration” under den period när Sverige tog emot det mycket stora antalet asylsökande och ensamkommande. Projektet finansierades med tillfälliga projektmedel från Kulturrådet och Länsstyrelsen. Läxhjälpen med hjälp av volontärerna var det som levde kvar av projektet och fortsatte fram till april förra året.

När pandemin slog till upphörde all publik verksamhet i biblioteken och vi påminner skribenterna om att det är först nu som verksamheterna börjar kunna komma i gång igen. Förutsättningar för och behov av alla olika insatser analyseras i skrivande stund. Biblioteken kommer fortsatt vara viktiga platser och kultur- och fritidsförvaltningen förbereder uppstart av verksamheter där volontärverksamheten med glädje kan vara en av flera aktörer. Under hösten kommer det erbjudas möjlighet till dialog för att diskutera samarbetsformerna.

Gällande läxhjälp generellt, vill vi upplysa om att alla kommunala skolor organiserar läxhjälp två till tre gånger i veckan. Denna läxhjälp är tillgänglig för alla elever. För nyanlända elever finns även studiehandledning som ger stöd i skolarbete och läxor. Sigtuna kommun har även arbetat fram en åtgärdsplan tillsammans med Skolverket kring vad som behövs för att nyanlända barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara skolan. Målet med de riktade insatserna, som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning, är att öka måluppfyllelsen och kunskapsresultaten. Insatserna handlar exempelvis om att pedagogisk personal i både förskola och skola får ökad kompetens kring språkutvecklande arbetssätt.

  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Pernilla Bergvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden
  • Lars Björling (SfS), ordförande kultur- och fritidsnämnden
  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Karsten Bjärbo (KD), gruppledare

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

defacto_helsida
connys_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

mp_host_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

2020_helsida
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

centrum_helsida2020
replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

bostad_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

helsida_var2021
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

dack-helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

happyhomes_sommar2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
mp-outsider
bostad_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
connys
sigtuna_vatten_outsider
dack-outsider