moderaterna_panorama
Foto: Sigtuna kommun

Replik: Samhällsbyggnadslyftet fokuserar på ökad integration

I en insändare och ett brev till kommunledningen ställs frågan om vi anser att integration är oviktigt.

Det är ett anmärkningsvärt påhopp och få påståenden kan vara mer felaktiga. Integrationsfrågorna står högst upp på vår agenda. Ingen annan kommunledning i Sigtuna har någonsin gjort, gör eller planerar att göra så mycket för att motverka segregation och främja integration som den nuvarande gör.

För att nå våra högt ställda förväntningar på en hållbar samhällsutveckling har omfattande åtgärder börjat sättas in för ökad integration. Vi har lanserat reformen Samhällsbyggnadslyftet som syftar till att minska den mycket stora segregation som tidigare kommunledningar låtit bita sig fast i kommunen. Med Samhällsbyggnadslyftet har kommunstyrelsen i uppgift att ta fram konkreta och verksamma åtgärder för att motverka segregation genom långsiktiga projekt och tillsammans med nämnderna pågår nu arbetet att införa gemensamma sociala insatser för att genomföra detta. Arbetet är kommunövergripande, långsiktigt och omfattar hela organisationen och ska under 2022 fortsatt ha högsta prioritet.

Den i insändaren omnämnda Läxhjälpen genomfördes som en del av ett större projekt med namnet ”Biblioteket som knutpunkt för integration” under den period när Sverige tog emot det mycket stora antalet asylsökande och ensamkommande. Projektet finansierades med tillfälliga projektmedel från Kulturrådet och Länsstyrelsen. Läxhjälpen med hjälp av volontärerna var det som levde kvar av projektet och fortsatte fram till april förra året.

När pandemin slog till upphörde all publik verksamhet i biblioteken och vi påminner skribenterna om att det är först nu som verksamheterna börjar kunna komma i gång igen. Förutsättningar för och behov av alla olika insatser analyseras i skrivande stund. Biblioteken kommer fortsatt vara viktiga platser och kultur- och fritidsförvaltningen förbereder uppstart av verksamheter där volontärverksamheten med glädje kan vara en av flera aktörer. Under hösten kommer det erbjudas möjlighet till dialog för att diskutera samarbetsformerna.

Gällande läxhjälp generellt, vill vi upplysa om att alla kommunala skolor organiserar läxhjälp två till tre gånger i veckan. Denna läxhjälp är tillgänglig för alla elever. För nyanlända elever finns även studiehandledning som ger stöd i skolarbete och läxor. Sigtuna kommun har även arbetat fram en åtgärdsplan tillsammans med Skolverket kring vad som behövs för att nyanlända barn och elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att klara skolan. Målet med de riktade insatserna, som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning, är att öka måluppfyllelsen och kunskapsresultaten. Insatserna handlar exempelvis om att pedagogisk personal i både förskola och skola får ökad kompetens kring språkutvecklande arbetssätt.

  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Pernilla Bergvist (L), ordförande barn- och ungdomsnämnden
  • Lars Björling (SfS), ordförande kultur- och fritidsnämnden
  • Gill Brodin (C), gruppledare
  • Karsten Bjärbo (KD), gruppledare
defacto_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mp_helsida_april
centrum_sommar2022_helsida
marinan_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

ewas_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

liber_helsida
connys_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

2020_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
moderat_outsider
mp_outsider2022
sigtuna_vatten_outsider
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
ewas_outsider
centrum_sommar_outsider2022
nrh
connys