moderater_pan_sommar
Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

Regionen vill pausa ökning av utjämningsskatten

Region Stockholm kräver att reeringen pausar höjningen av utjämningsskatten.

Utjämningsskatten som ekonomiskt starkare kommuner och regioner betalar till kommuner med låg skattekraft höjs nästa år. Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) anser att höjningen borde pausas eftersom regionen fyrdubblat IVA-kapaciteten, bygger nytt sjukhus, säkrat skyddsutrustning för en andravåg och var först i landet med storskalig testning.

Regionen ska gå från att belasta en miljard 2019 till 3,6 miljarder när systemet är utbyggt 2023. Moderaterna anser att införandet borde skjutas upp till 2023.
– Det är orimligt att under pandemin och med det nya ekonomiska läget driva igenom chockhöjningen av utjämningsskatten, en Stockholmsskatt på 3,6 miljarder kronor, som vi är den enda av landets 21 regioner som betalar. Det motsvarar drygt 5000 sjuksköterskor. Idag arbetar cirka 11 000 sjuksköterskor i regionen och de behöver bli fler – inte färre. Det handlar om enorma pengar som regering och riksdag vill ta från Stockholmsvården. Därför begär Region Stockholm att regeringen åtminstone ger oss en andningspaus så att vi kan återstarta Stockholmsregionen efter en extraordinär vår, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

Regionen och alla länets kommuner står inför en omstart som är nödvändig för både regionen och Sveriges skull enligt Svenonius och därför måste regeringen skyndsamt återkomma med besked om när systemet ska införas. Skatten i Region Stockholm är 12,08 procent för 2020.

connys_helsida
social_helsida

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

defacto_helsida
ewas_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_helsida_april
centrum_sommar2022_helsida
helsida_sfs

Brand på Broholmen

Blåljus Det brinner på Broholmen i Sigtuna och brandkåren är på plats med sin brandbåt för att släcka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

mp_outsider2022
outsider_social
event_outsider
pantamera_out
nrh
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_outsider2022
moderat_outsider
sfs_out
ewas_outsider
connys
swedol_outsider