moderaterna_sep2020

Regionen medverkar i masstestning

Region Stockholm har fattat beslut om att medverka i masstester för att ge svar på antalet smittade av covid-19

Region Stockholm medverkar i ett forskningprojekt var syfte bland annat är att ge svar på hur många som är smittade just nu och hur många som har infekterats utan symtom samt hur många som utveckla antiktoppar mot viruset.
– Jag ser två viktiga delar i att Region Stockholm delfinansierar detta forskningsprojekt.För det första är covid-19 en ny sjukdom vilket gör behovet av ny kunskap extra viktig, och det får vi när sjukvård och forskning går hand i hand. Den forskning som bedrivs idag kan bidra till att skapa lindrande behandling imorgon och därför är kunskapsperspektivet så viktigt. För det andra bidrar detta forskningsprojekt till att öka antalet genomförda tester för förekomsten av covid-19 och det är ett område där Sverige tydligt behöver öka antalet genomförda tester, säger Tobias Nässén (M), forskningsregionråd i Region Stockholm.

40 000 personer ska provtas för covid-19, 7000 per dygn om allt fungerar optimalt enigt ett pressmeddelande från Region Stockholm.
– Sverige som land ligger inte så bra till gällande testning, vilket Moderaterna har påpekat sedan tidigt i pandemin. Enligt Worldometers statistik har Danmark genomfört 60 000 tester per 1 miljon invånare och Norge 38 500 per 1 miljon invånare medan Sverige ligger på 17 500 per 1 miljon invånare, för tillfället placerat mellan Serbien och Venezuela, säger Tobias Nässén (M), forskningsregionråd i Region Stockholm.

centrum_helsida2020
boisigtuna
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

kcbygg_aug_helsida

Vattenskador oroar sigtunabor

Nyheter Drygt 1000 stockholmare har medverkat i en undersökning om vattenskador som Länsförsäkringar beställt, bland dessa några sigtunabor.

festspec_host2020_helsida
connys_helsida
festspec_host2020_outsider
kcbygg_outsider
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider