skordedag_pan

Region Stockholm säger upp avtal med Riddarens i Märsta

Region Stockholm säger upp avtalet med Riddarens vårdcentral i Märsta med omedelbar verkan: - Som en skattefinansierad verksamhet ser vi allvarligt på avtalsparter som inte bedöms lämna korrekta uppgifter till Skatteverket. Det visar på en nonchalans av hanteringen av ersättningen bolagen får av Region Stockholm som är skattemedel, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin, Region Stockholm.

Riddarens vårdcentral får sitt avtal med Region Stockholm uppsagt med omedelbar verkan, det drabbar bland annat vårdcentralen i Märsta. Bakgrunden är att Region Stockholm i samband med stickkontroller upptäckt brister i faktureringen vilket inneburit att Riddarens fått kreditera många poster. Efter det gjorde man en fördjupad kontroll av verksamheten och i den framkom också uppgifter om att Skatteverket fattat beslut om att påföra skatt och arbetsgivaravgifter för 2018 och 2019med 890 000 kronor plus skattetillägg. Dessutom har ägarens överskott av tjänst bedömas vara 2,7 miljoner kronor mer för 2018 och 2019 än vad ägaren uppget själv.

Vidare har det uppdagats omfattande brister i fakturerings- och internkontroll. Man har också brister i hantering av läkemedel, i ett fall har det föranlett en polisanmälan enligt Region Stockholm.
– Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skickade en begäran om rättelse i juli 2020 och påtalade då att vårdgivaren vid upprepade tillfällen inte erlagt socialförsäkringsavgifter och skatter. Tillsammans med övriga brister blir den samlade bedömningen att felaktigheterna är så allvarliga att det finns god grund att omedelbart säga upp avtalen för de här verksamheterna, säger Christoffer Bernsköld, enhetschef för allmänmedicin, Region Stockholm.

Totalt var per 31/1 2021 19 200 patienter listade vid någon av Riddarens tre vårdcentraler. Dessa kommer nu få information av Region Stockholm att lista sig hos andra vårdgivare. Det bedöms finnas kapacitet hos andra husläkarmottagningarna som finns där Riddarens har verksamhet, bland annat finns åtta vårdcentraler i Sigtuna kommun som man kan lista sig hos.

helsida_var2021
garagebranden

Nu får branddrabbade betala för parkeringen

Nyheter SigtunaHem får kritik av boende för att de tar betalt för parkeringsplats vid Midgårdsbadet: - Vi som fick våra bilar brända får både parkera 1 kilometer bort från våra hus och dessutom betala 150 kr i månaden för det, uppger en hyresgäst.

2020_helsida
coronakrisen

Över hundra vill ha skuldsanering

Nyheter Antalet kommuninvånare som vill ha skuldsanering ökade kraftigt under pandemin och är kvar på över 100 personer för första halvåret 2021: – Vi har aldrig tidigare tagit emot så många ansökningar, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.

andersojag
centrum_helsida2020
skordedag_helsida
mp_host_helsida
defacto_helsida
eldsjal-helsida
kyrka_helsida
kyrkoval_helsida
happyhomes_sommar2020
bostad_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
skordedag_out
kyrka-outsider
andersojag_outsider
mp-outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
kyrkoval_outsider
heat_out
eldsjal-outsider
nrh
bostad_outsider
connys