defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi

Raketfritt på nyår

I år måste du söka tillstånd för att få fyra av raketer.

centrum_artikel

Raketer med styrpinne är sedan 1 juni förbjudet i landet utan tillstånd och utbildning. Tillståndet söks via kommunen meddelar Polisen. Bryter man mot lagen kan man straffas med dagsböter eller fängelse i upp till tre år.

Anledningen till att det nu krävs tillstånd är debatten som figurerat samt att det ökar olycksrisken. Dessutom har blåljuspersonal blivit beskjutna. Branschen har sedan en tid arbetat för att komma tillrätta med problemet.

Den som söker tillstånd måste ha genomgått en utbildning hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dessa riktar sig främst mot yrkesmässig användning och omfattar både teroi och praktik.

Fyrverkeritårtor kräver inte tillstånd och det finns andra produkter som inte heller kräver tillstånd. Har du kvar raketer från förra året så är det inte tillåtet att använda dem utan rätt utbildning. Polisen kommer att utföra kontroller mot personer som man misstänker bryter mot lagen.

speedy_vinter_helsida
meko_helsida
personal_sandstrom_helsida
boisigtuna
helsida
corner_helsida
defacto_helsida
fixa_laddplats_helsida
connys_helsida
kkdk_helsida
centrum_helsida2020
skanela_event_helsida
speedy_vinter2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
skanela_event_outsider
laddplats_out
meko_outsider
nrh
centrum_sommar_out
kkdk_outsider
corner_outsider
ridskola_2020_outsider
personal_outsider
outsider
swedol_outsider
budget_outsider