bostadsformedling
Gill Brodin (C), ordförande i LandsbygdsrådetFoto: Henrik Juhlin

Rådsordförande kvitterar ut arvode trots noll sammanträden

Gill Brodin (C) är bland annat ordförande för Landsbygdsrådet, trots att rådet inte haft något möte i år så kvitterar hon ut arvode: - Mitt arvode är en del av majoritetens arvoden som baseras på basbelopp som fördelas som fast arvode så att jag kan fullfölja mitt politiska uppdrag. Har således inget att göra med Landsbygdsrådets mötesarvoden, skriver hon i mail till märsta.nu

centrum_artikel

Ordföranden i Landsbygdsrådet har 1,2 inkomstbasbelopp i arvode för 2019, det innebär ca 77 000 i årsarvode. Gill Brodin (C) är ordförande för nämnden och nyligen uppmärksammades märsta.nu för att rådet inte haft något sammanträde i år. Ändå kvitterar Brodin ut arvode varje månad.

Även Gun Eriksson (S) har uppmärksammat att Landsbygdsrådet inte haft sammanträde i år. Hon skriver följande i en fråga som hanterades i fullmäktige:
”Flera av oss som bor i kommunens glesbefolkade delar har i olika sammanhang ställt den raka frågan om när du tänker kalla till möte”

Gill Brodin förväntade sig att frågan skulle hanteras i fullmäktige häromdagen men så skedde inte. Till märsta.nu svarar hon:
– Mitt arvode är en del av majoritetens arvoden som baseras på basbelopp som fördelas som fast arvode så att jag kan fullfölja mitt politiska uppdrag. Har således inget att göra med Landsbygdsrådets mötesarvoden.

Brodin poängterar att arbetet är kopplat till det dagliga arbetet, inte till mötena. Hon bekräftar att hon arbetar med landsbygdsfrågor trots att det inte förekommer sammanträden i Landsbygdsrådet.

defacto_helsida
kaa_sigtuna_helsida
sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
spedition_sigtuna
brobygget_helsida_valsta
speedy_helsida
brobygget_midgard_helsida
studeravidare_helsida
centrum_helsida2020
marina_helsida
brobygget_outsider_valsta
landsbygd_sigtuna_outsider
speedy_outsider
brobygget_midgard_outsider
nrh
sigtuna_natur_sommar_outsider
marina_outsider
swedol_outsider
studeravidare_outsider
kaa_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider