defacto_pan2020
Lorenzo GarciaFoto: Privat

Rädda företagen

De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

centrum_artikel

Vi i Sigtuna kommun har den perfekta giftcocktailen i näringslivet med Arlanda, transport- och distributionsföretag samt hotell- och restauranger. Det kommer därför att behövas insatser som ingen tidigare har gjort för att säkra att människor i Sigtuna på kort sikt klarar att betala hyran, lån och att konkurrenskraftiga företag inte går i konkurs.

Om ägarna till dessa krisande företag i kommunen inte vill eller kan skjuta till pengarna, så skulle kommunen inte ha sämre förutsättningar än andra som skjuter till kapital, det vill säga kommunen måste ta del av ägandet precist som det gjorde med Destination Sigtuna.

Under 90-talskrisen sanerades banksystemet i och med att staten tog över dåliga tillgångar från bankerna. Dessa tillgångar (fastigheter) kunde säljas när tiderna blev bättre och staten fick möjligheten att återfå det de satsat.

Anders Borg vägrade ge bidrag till bankerna för att klara bankkrisen. Han vägrade till och med att ge bankerna lån. Hans regering gav pengar endast mot aktier i banker som senare kunde säljas eller Nordea och även Swedbank.

Ett förslag är att kommunen snarast måste upprätta en företagsakut för att rädda konkurrenskraftiga företag i kommunen och skjuta till kapital mot ägande.

Rädslan för att få kommunen som delägare kanske kan skrämma fram vissa aktieägares eget kapital, det kommer aldrig bidrag eller gratispengar att göra.

Mardrömmen för oss i Sigtuna är att vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en kommun i konkurs. Lika illa skulle det vara med en god kommunekonomi och en kommun med näringslivet i ruiner.

I ABL (Aktiebolagslagen) kallas för ”villkorat aktieägartillskott” eller en ordinär extra aktieemission.

Vet inte exakt ifall kommunlagen tillåter detta men jag är övertygad att kommunen alltid kan fondera medel från säg, markförsäljning till att rädda näringslivet i kommunen.

Alternativet att bara gilla läget och vänta på att företag går i konkurs, permitterar anställda som leder till människor i kommunen inte kan betala sina hyror eller behöver socialhjälp är inte bra.

Förslaget borde vara bekant eller ungefär som kommunen idag föredrar etableringslån istället för etableringsbidrag till nyanlända. Men nu för företag i behov av pengar för att rädda företaget och jobb.

Det är möjligt endast ifall det finns en vilja.

  • Lorenzo Garcia

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

sigtunahem_sokbostad

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

happyhomes_sommar2020

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

centrum_helsida2020
studeravidare_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

helsida_sommarlov

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

2020_helsida

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

brobygget_helsida_valsta
connys_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
outsider_sommarlov
brobygget_outsider_valsta
nrh
studeravidare_outsider
brobygget_midgard_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider