budget_panorama
Lorenzo GarciaFoto: Privat

Rädda företagen

De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

fraga_liberalerna

Vi i Sigtuna kommun har den perfekta giftcocktailen i näringslivet med Arlanda, transport- och distributionsföretag samt hotell- och restauranger. Det kommer därför att behövas insatser som ingen tidigare har gjort för att säkra att människor i Sigtuna på kort sikt klarar att betala hyran, lån och att konkurrenskraftiga företag inte går i konkurs.

Om ägarna till dessa krisande företag i kommunen inte vill eller kan skjuta till pengarna, så skulle kommunen inte ha sämre förutsättningar än andra som skjuter till kapital, det vill säga kommunen måste ta del av ägandet precist som det gjorde med Destination Sigtuna.

Under 90-talskrisen sanerades banksystemet i och med att staten tog över dåliga tillgångar från bankerna. Dessa tillgångar (fastigheter) kunde säljas när tiderna blev bättre och staten fick möjligheten att återfå det de satsat.

Anders Borg vägrade ge bidrag till bankerna för att klara bankkrisen. Han vägrade till och med att ge bankerna lån. Hans regering gav pengar endast mot aktier i banker som senare kunde säljas eller Nordea och även Swedbank.

Ett förslag är att kommunen snarast måste upprätta en företagsakut för att rädda konkurrenskraftiga företag i kommunen och skjuta till kapital mot ägande.

Rädslan för att få kommunen som delägare kanske kan skrämma fram vissa aktieägares eget kapital, det kommer aldrig bidrag eller gratispengar att göra.

Mardrömmen för oss i Sigtuna är att vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en kommun i konkurs. Lika illa skulle det vara med en god kommunekonomi och en kommun med näringslivet i ruiner.

I ABL (Aktiebolagslagen) kallas för ”villkorat aktieägartillskott” eller en ordinär extra aktieemission.

Vet inte exakt ifall kommunlagen tillåter detta men jag är övertygad att kommunen alltid kan fondera medel från säg, markförsäljning till att rädda näringslivet i kommunen.

Alternativet att bara gilla läget och vänta på att företag går i konkurs, permitterar anställda som leder till människor i kommunen inte kan betala sina hyror eller behöver socialhjälp är inte bra.

Förslaget borde vara bekant eller ungefär som kommunen idag föredrar etableringslån istället för etableringsbidrag till nyanlända. Men nu för företag i behov av pengar för att rädda företaget och jobb.

Det är möjligt endast ifall det finns en vilja.

  • Lorenzo Garcia
manskold_helsida
centrum_helsida2020

Farligt övergångsställe

Insändare Övergångsstället på Valstavägen, intill busshållplatsen Buregatan, nyttjas av många boende men också av elever på Arlandagymnasiet.

kkdk_helsida

Vi stärker ekonomin och satsar på välfärden

Insändare Det är ibland lätt att vara i opposition. Man kan helt bortse från hur det såg ut när man själv styrde, man kan göra av med pengar man inte har och man kan hävda att man vet saker ingen annan vet. Marie Axelssons insändare visar upp en provkarta på det mesta av detta.

Uppmaning till kommunledningen – satsa välfärdsmiljonerna på våra kommuninvånare

Insändare På kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan fattade den moderatledda kommunledningen beslutet om att lägga kommuninvånarnas välfärdsmiljoner på hög i år istället för att satsa de pengarna i verksamheter där de behövs här och nu.

speedy_vinter_helsida
2020_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

helsida

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

connys_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

happyhomes_sommar2020
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

defacto_helsida

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

meko_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

nrh
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
speedy_vinter2020_outsider
manskold_outsider
outsider
meko_outsider
kkdk_outsider
budget_outsider
swedol_outsider