centrum_panorama2020
Lorenzo GarciaFoto: Privat

Rädda företagen

De flesta är överens att det är helt avgörande nu i vår kommun att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars riskerar vi att få oreparerbara skador på kommunens ekonomi.

centrum_artikel

Vi i Sigtuna kommun har den perfekta giftcocktailen i näringslivet med Arlanda, transport- och distributionsföretag samt hotell- och restauranger. Det kommer därför att behövas insatser som ingen tidigare har gjort för att säkra att människor i Sigtuna på kort sikt klarar att betala hyran, lån och att konkurrenskraftiga företag inte går i konkurs.

Om ägarna till dessa krisande företag i kommunen inte vill eller kan skjuta till pengarna, så skulle kommunen inte ha sämre förutsättningar än andra som skjuter till kapital, det vill säga kommunen måste ta del av ägandet precist som det gjorde med Destination Sigtuna.

Under 90-talskrisen sanerades banksystemet i och med att staten tog över dåliga tillgångar från bankerna. Dessa tillgångar (fastigheter) kunde säljas när tiderna blev bättre och staten fick möjligheten att återfå det de satsat.

Anders Borg vägrade ge bidrag till bankerna för att klara bankkrisen. Han vägrade till och med att ge bankerna lån. Hans regering gav pengar endast mot aktier i banker som senare kunde säljas eller Nordea och även Swedbank.

Ett förslag är att kommunen snarast måste upprätta en företagsakut för att rädda konkurrenskraftiga företag i kommunen och skjuta till kapital mot ägande.

Rädslan för att få kommunen som delägare kanske kan skrämma fram vissa aktieägares eget kapital, det kommer aldrig bidrag eller gratispengar att göra.

Mardrömmen för oss i Sigtuna är att vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en kommun i konkurs. Lika illa skulle det vara med en god kommunekonomi och en kommun med näringslivet i ruiner.

I ABL (Aktiebolagslagen) kallas för ”villkorat aktieägartillskott” eller en ordinär extra aktieemission.

Vet inte exakt ifall kommunlagen tillåter detta men jag är övertygad att kommunen alltid kan fondera medel från säg, markförsäljning till att rädda näringslivet i kommunen.

Alternativet att bara gilla läget och vänta på att företag går i konkurs, permitterar anställda som leder till människor i kommunen inte kan betala sina hyror eller behöver socialhjälp är inte bra.

Förslaget borde vara bekant eller ungefär som kommunen idag föredrar etableringslån istället för etableringsbidrag till nyanlända. Men nu för företag i behov av pengar för att rädda företaget och jobb.

Det är möjligt endast ifall det finns en vilja.

  • Lorenzo Garcia
kcbygg_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

valvet_helsida
studeravidare_helsida
stottasigtuna_helsida
studenten2020_helsida
happy_homes_mars
defacto_helsida
marina_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

speedy_helsida

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

kcbygg_outsider
valvet_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
stottasigtuna_outsider
swedol_outsider
studeravidare_outsider
studenten2020_outsider
sommarlov_outsider