bostadsformedling
Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) med lokalpolisområdeschef Emil Andersson i kontaktcentretFoto: Pressbild
Olov Holst utanför Trygghetscenter.Foto: Pressbild

Politiker: Trygghetscentret ska öka servicen

Trygghetscentret ska även ge ökad service i och med det centrala läget och kortare kontaktvägar till kommun och myndigheter: - Vi har också stora förhoppningar att invånarna kommer uppleva ökad service genom det centrala läget och lättillgängligheten. Att känna sig trygg ger frihet och är grundläggande för invånarna och vi lovar fortsätta arbetet med satsningen ”Trygga Sigtuna”, uppger den alliansledda kommunledningen i ett uttalande.

centrum_artikel

Trygghetscentret i Märsta som invigdes under onsdagen kommer inte bara innebära att man satsar på ökad trygghet i Märstas centrala delar men den alliansledda kommunledningen hoppas också att servicen till kommuninvånarna ökar. Trygghetscentret ska vara lättillgängligt genom det centrala läget.

På plats kommer kommunens säkerhetsavdelning att finnas tillsammans med polis, brandkår, socialsekreterare, fältarbetare, kvinnojouren, tillståndshandläggare och skuldrådgivare. I samband med sin första kontakt i centret så kommer kontaktcenter att slussa besökare till rätt person i huset.

Kommunledningen menar att trygghetscentret även är en ”polisstation light” och kommer att vara en viktig pusselbit i arbetet med att öka tryggheten i kommunen. Det är oklart hur många polisen i utryckning som kommer att vara stationerade i just Trygghetscentret, polisens utryckning till Sigtuna kommun har sin bas i Sollentuna men radiobilar cirkulerar ständigt i polisområdet. Trygghetscentret

landsbygd_sigtuna_helsida
centrum_helsida2020
brobygget_midgard_helsida
marina_helsida
defacto_helsida
spedition_sigtuna
connys_helsida
brobygget_helsida_valsta
studeravidare_helsida
speedy_helsida
sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider
marina_outsider
swedol_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_midgard_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
centrum_sommar_out
brobygget_outsider_valsta
kaa_outsider
speedy_outsider