moderaterna_panorama
Foto: Pressbild

Polisen måste få bättre verktyg

Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

Liberalerna anser att polisen omedelbart måste få tillgång till bättre verktyg för att kunna behålla kontrollen i dessa sammanhang. I de svåraste lägena bör polisen kunna använda så kallade avståndsvapen som vattenkanoner och paintball-liknande kulor med pepparspray, färg eller märk-DNA för att stoppa våldsverkare och se till att de sedan kan lagföras.

Vi måste även modernisera och uppdatera dagens otydliga regler för när poliserna får använda sina tjänstevapen. Idag får polisen använda vapnen för att gripa någon som innehar ett hekto kokain men inte någon som gör sig skyldig till grovt blåljussabotage, trots att detta brott anses så allvarligt att det har livstids fängelse i straffskalan. Detta är givetvis helt orimligt och sänder helt fel signaler gällande hur kraftfullt polisen bör agera när de utsätts för livsfarliga angrepp.

Situationen vittnar också om ett annat problem som blir allt tydligare – polisens underbemanning. Trots historiskt höga nivåer av extremt resurskrävande gängkriminalitet har vi idag samma polistäthet som vi hade för tio år sedan och på en nivå som placerar oss i Europas bottenskikt. Polisens dåliga arbetsvillkor gör också att det ofta är våra yngsta och mindre erfarna poliser som utgör huvudandelen av dem som arbetar i yttre tjänst på våra gator och torg. Detta är ett problem då dessa av naturliga skäl har svårare att hantera svåra avvägningar i farliga situationer.

Liberalerna har redan sedan tidigare i sitt politiska program Förortslyftet föreslagit att Sverige ska ha som mål att nå det europeiska snittet i polistäthet. För att uppnå detta måste vi göra polisyrket mer attraktivt så att vi får tillräckligt många kvalificerade sökanden till polisutbildningen och även behålla en hög kompetens inom kåren genom att förhindra att duktiga och erfarna poliser lämnar yrket när de får mer attraktiva jobberbjudanden på annat håll.

Att ta tag i den uppkomna situationen innan den eskalerar ytterligare är en fråga om upprätthållande av vår demokrati. Få saker borde vara mer prioriterade.

  • Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare
centrum_sommar2022_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

marinan_helsida
mp_helsida_april
defacto_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

2020_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

ewas_helsida
liber_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

connys_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

sigtuna_vatten_outsider
moderat_outsider
connys
ewas_outsider
nrh
swedol_outsider
mp_outsider2022
marina_outsider
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider