stationshusen_pan
Foto: Genrebild

Planerat värmeverk riskerar vattenförsörjningen

Norrvatten som förser bland annat stora delar av Sigtuna kommun med vatten protesterar mot ett planerat värmeverk några kilometer från Görvälnverket.

Fyra kilometer från Görvälnverket som förser 630 000 invånare i 14 kommuner med vatten vill Fortum och Stockholms stad bygga ett värmeverk rapporterar Mitt i Stockholm. Nu protesterar bland annat Norrvatten mot placeringen, dels för att verket planeras ligga Lövsta, vid Hässelby, där marken är förorenad. Muddring av vattnet kan röra upp den svårt förorenade sjöbottnen skriver Mitt i Stockholm. Utöver det kan framtida sjötrafik till värmeverket leda till ökad risk för olyckor.
– Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt – både vid själva bygget, med risk för uppgrumling av botten, och i driftsskedet med ökande fartygstransporter som kan innebära grumling och grundstötningar så att petroleumprodukter kan läcka ut, uppger Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten, för Mitt i.

Ligger i ett vattenskyddsområde
Även om strömriktningen från Görvälnverket är neråt mot Lövsta så kan det komma strömmar uppåt med förorenat vatten eller utsläpp från eventuella olyckor. Sedan 2008 är dessutom östra Mälaren ett vattenskyddsområde där Görvälnverket ligger och där verket planeras ska det skyddas särskilt mot föroreningar. I vattenskyddsområdet finns ytterligare tre verk som totalt förser 1,7 miljoner stockholmare med vatten. Vid en olycka skulle Norrvatten bli tvungna att stänga intaget av råvatten till reningsverket. Man kan ta till reservvatten men det räcker bara en begränsad tid.

Byggs på gammal tipp
Värmeverket ska byggas där före detta Lövstatippen nu ligger och ska ersätta Hässelbyverket som ligger vid Hässelby strand. Där Hässelbyverket ligger idag är tanken att det ska bli bostäder. Stockholm Exergi som redan äger Brista kommer att driva det nya verket. Verket anses behövas eftersom kolkraftverket i Värtan ska stängas 2022.

julmarknad_helsida

Kommunledningen planerar för öppning av Valstaskolan

Politik Valstaskolan som stängdes för några år sedan kan till kommande läsår öppnas igen: - När Valstaskolan stängdes under den förra majoriteten styre gjordes det utifrån de förhållanden som gällde då. I efterhand kan vi bara konstatera att det inte blev bra för lokalsamhället i centrala Valsta, uppger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

centrum_helsida2020
jul2021
defacto_helsida
connys_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020

Tallen har en av de största solcellsanläggningarna

Nyheter BRF Tallen i Valsta har installerat en av landets största solcellsanläggningar: - För oss var detta en självklar investering i vårt arbete mot att göra boendet hos oss klimatneutralt, säger Ibrahim Khalifa, ordförande i BRF Tallen.

valsta-jul_helsida
mp_host_helsida

Stora störningar i trafiken

Blåljus Det råder begränsad framkomlighet in mot Märsta efter en trafikolycka vid Arlandastad. Dessutom är det avspärrningar kring Arlandaområdet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

mp-outsider
connys
stationshusen_out
nrh
jul_outsider
valsta_jul_outsider
sigtuna_vatten_outsider
julmarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider