centrum_panorama2020
Foto: Genrebild

Planerat värmeverk riskerar vattenförsörjningen

Norrvatten som förser bland annat stora delar av Sigtuna kommun med vatten protesterar mot ett planerat värmeverk några kilometer från Görvälnverket.

centrum_artikel

Fyra kilometer från Görvälnverket som förser 630 000 invånare i 14 kommuner med vatten vill Fortum och Stockholms stad bygga ett värmeverk rapporterar Mitt i Stockholm. Nu protesterar bland annat Norrvatten mot placeringen, dels för att verket planeras ligga Lövsta, vid Hässelby, där marken är förorenad. Muddring av vattnet kan röra upp den svårt förorenade sjöbottnen skriver Mitt i Stockholm. Utöver det kan framtida sjötrafik till värmeverket leda till ökad risk för olyckor.
– Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt – både vid själva bygget, med risk för uppgrumling av botten, och i driftsskedet med ökande fartygstransporter som kan innebära grumling och grundstötningar så att petroleumprodukter kan läcka ut, uppger Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten, för Mitt i.

Ligger i ett vattenskyddsområde
Även om strömriktningen från Görvälnverket är neråt mot Lövsta så kan det komma strömmar uppåt med förorenat vatten eller utsläpp från eventuella olyckor. Sedan 2008 är dessutom östra Mälaren ett vattenskyddsområde där Görvälnverket ligger och där verket planeras ska det skyddas särskilt mot föroreningar. I vattenskyddsområdet finns ytterligare tre verk som totalt förser 1,7 miljoner stockholmare med vatten. Vid en olycka skulle Norrvatten bli tvungna att stänga intaget av råvatten till reningsverket. Man kan ta till reservvatten men det räcker bara en begränsad tid.

Byggs på gammal tipp
Värmeverket ska byggas där före detta Lövstatippen nu ligger och ska ersätta Hässelbyverket som ligger vid Hässelby strand. Där Hässelbyverket ligger idag är tanken att det ska bli bostäder. Stockholm Exergi som redan äger Brista kommer att driva det nya verket. Verket anses behövas eftersom kolkraftverket i Värtan ska stängas 2022.

marina_helsida

Krafttag mot tjuvfiske i Garnsviken

Nyheter Nu ska Sigtuna fiskevårdsförening och Sportfiskarna ta krafttag mot tjuvfiske i främst Garnsviken som en del i ett projekt med Sigtuna kommun och Länsstyrelsen i Uppsala och Stockholm.

coronakrisen

Varslen närmar sig 40 000

Notiser Antalet varslade under coronakrisen närmar sig 40 000 personer i länet enligt siffror från Arbetsförmedlingen.

connys_helsida
happy_homes_mars
defacto_helsida
studeravidare_helsida

Kvinna misshandlad i Märsta

Blåljus En kvinna misshandlades under natten i Märsta: - Utredningsläget är gott, säger Towe Hägg, presstalesperson vid Polisens ledningscentral.

valvet_helsida
stottasigtuna_helsida
speedy_helsida
studenten2020_helsida
speedy_outsider
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider
valvet_outsider
kcbygg_outsider
nrh
marina_outsider
studenten2020_outsider
stottasigtuna_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider