defacto_pan
Foto: Genrebild

Planerat värmeverk riskerar vattenförsörjningen

Norrvatten som förser bland annat stora delar av Sigtuna kommun med vatten protesterar mot ett planerat värmeverk några kilometer från Görvälnverket.

Fyra kilometer från Görvälnverket som förser 630 000 invånare i 14 kommuner med vatten vill Fortum och Stockholms stad bygga ett värmeverk rapporterar Mitt i Stockholm. Nu protesterar bland annat Norrvatten mot placeringen, dels för att verket planeras ligga Lövsta, vid Hässelby, där marken är förorenad. Muddring av vattnet kan röra upp den svårt förorenade sjöbottnen skriver Mitt i Stockholm. Utöver det kan framtida sjötrafik till värmeverket leda till ökad risk för olyckor.
– Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt – både vid själva bygget, med risk för uppgrumling av botten, och i driftsskedet med ökande fartygstransporter som kan innebära grumling och grundstötningar så att petroleumprodukter kan läcka ut, uppger Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten, för Mitt i.

Ligger i ett vattenskyddsområde
Även om strömriktningen från Görvälnverket är neråt mot Lövsta så kan det komma strömmar uppåt med förorenat vatten eller utsläpp från eventuella olyckor. Sedan 2008 är dessutom östra Mälaren ett vattenskyddsområde där Görvälnverket ligger och där verket planeras ska det skyddas särskilt mot föroreningar. I vattenskyddsområdet finns ytterligare tre verk som totalt förser 1,7 miljoner stockholmare med vatten. Vid en olycka skulle Norrvatten bli tvungna att stänga intaget av råvatten till reningsverket. Man kan ta till reservvatten men det räcker bara en begränsad tid.

Byggs på gammal tipp
Värmeverket ska byggas där före detta Lövstatippen nu ligger och ska ersätta Hässelbyverket som ligger vid Hässelby strand. Där Hässelbyverket ligger idag är tanken att det ska bli bostäder. Stockholm Exergi som redan äger Brista kommer att driva det nya verket. Verket anses behövas eftersom kolkraftverket i Värtan ska stängas 2022.

oppning_helsida
varfest_helsida
mp_eu

Finns familjer av Lo i Sigtuna

Notiser Länsstyrelsen har gjort en rovdjursinventering inför kommande säsongs rovjakt och konstaterar att det finns fyra familjegrupper av Lo i Sigtuna, Norrtälje och Österåker.

moderaternamaj
colorama_april2
ica_valsta_choklad

Nu avråds det från eldning igen

Notiser Brandkåren Attunda avråder från eldning igen efter några dagars torka: - Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster, uppger Brandkåren Attunda.

eu_sap
happyhomes_2019
v_eu_helsida

Så ska FN:s globala mål nås

Nyheter Sigtuna kommun tillsätter en Agenda 2030-beredning för att kommunen snabbare ska uppnå miljömålen: - Inrättandet av en politisk beredning förstärker det arbetet och säkerställer att det blir strategiskt fokus på Agenda 2030 i vår planering och i de beslut som tas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

connys
sh_bovard_out
colorama_april
moderaterna_maj_outsider
mp_eu_outsider
defacto_outsider
oppning_outsider
sh_oppet
nrh
v_eu
ridskola2019_outsider
bonava_maj_outsider
fme_outsider