dackskiftarna_panorama
Foto: Genrebild

Planerat värmeverk riskerar vattenförsörjningen

Norrvatten som förser bland annat stora delar av Sigtuna kommun med vatten protesterar mot ett planerat värmeverk några kilometer från Görvälnverket.

Fyra kilometer från Görvälnverket som förser 630 000 invånare i 14 kommuner med vatten vill Fortum och Stockholms stad bygga ett värmeverk rapporterar Mitt i Stockholm. Nu protesterar bland annat Norrvatten mot placeringen, dels för att verket planeras ligga Lövsta, vid Hässelby, där marken är förorenad. Muddring av vattnet kan röra upp den svårt förorenade sjöbottnen skriver Mitt i Stockholm. Utöver det kan framtida sjötrafik till värmeverket leda till ökad risk för olyckor.
– Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt – både vid själva bygget, med risk för uppgrumling av botten, och i driftsskedet med ökande fartygstransporter som kan innebära grumling och grundstötningar så att petroleumprodukter kan läcka ut, uppger Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten, för Mitt i.

Ligger i ett vattenskyddsområde
Även om strömriktningen från Görvälnverket är neråt mot Lövsta så kan det komma strömmar uppåt med förorenat vatten eller utsläpp från eventuella olyckor. Sedan 2008 är dessutom östra Mälaren ett vattenskyddsområde där Görvälnverket ligger och där verket planeras ska det skyddas särskilt mot föroreningar. I vattenskyddsområdet finns ytterligare tre verk som totalt förser 1,7 miljoner stockholmare med vatten. Vid en olycka skulle Norrvatten bli tvungna att stänga intaget av råvatten till reningsverket. Man kan ta till reservvatten men det räcker bara en begränsad tid.

Byggs på gammal tipp
Värmeverket ska byggas där före detta Lövstatippen nu ligger och ska ersätta Hässelbyverket som ligger vid Hässelby strand. Där Hässelbyverket ligger idag är tanken att det ska bli bostäder. Stockholm Exergi som redan äger Brista kommer att driva det nya verket. Verket anses behövas eftersom kolkraftverket i Värtan ska stängas 2022.

centrum_host_helsida

Ökning av arbetsplatsolyckor i kommunne

Nyheter Fackförbundet Byggnads kommer att ge sig ut på en länsomfattande inspektion av byggnadsplatser, detta för att kontrollera så att säkerheten efterlevs. I Kommunen har 16 arbetsplatsolyckor skett bara i år.

greeknighthelsida
sigtunavatten_standard
dackskiftarna_helsida

Sänkt hastighet på Valstavägen

Nyheter En del av Valstavägen får sänkt hastighet: - Den lokala trafikföreskriften om hastighetsbegränsningen är resultatet av en del i arbetet med stadsbyggnadsprojektet Valsta 2030, säger Anna-Carin Mattsson, gatu- och parkchef i Sigtuna kommun.

fme_oktober
EXTRA

Förbipasserande attackerades av knivman

Nyheter En man greps i Valsta under förmiddagen sedan han försökt attackera förbipasserande med en kniv: - Han försökte hugga en man med barnvagn och två barn, säger ett vittne till märsta.nu

defacto_helsida
happyhomes_2019
ica_oktober
connys
nrh
defacto_outsider
greeknight_outsider
colorama_april2