defacto_pan
Foto: Genrebild

Planerat värmeverk riskerar vattenförsörjningen

Norrvatten som förser bland annat stora delar av Sigtuna kommun med vatten protesterar mot ett planerat värmeverk några kilometer från Görvälnverket.

Fyra kilometer från Görvälnverket som förser 630 000 invånare i 14 kommuner med vatten vill Fortum och Stockholms stad bygga ett värmeverk rapporterar Mitt i Stockholm. Nu protesterar bland annat Norrvatten mot placeringen, dels för att verket planeras ligga Lövsta, vid Hässelby, där marken är förorenad. Muddring av vattnet kan röra upp den svårt förorenade sjöbottnen skriver Mitt i Stockholm. Utöver det kan framtida sjötrafik till värmeverket leda till ökad risk för olyckor.
– Kraftverket i Lövsta innebär risker för Mälaren som dricksvattentäkt – både vid själva bygget, med risk för uppgrumling av botten, och i driftsskedet med ökande fartygstransporter som kan innebära grumling och grundstötningar så att petroleumprodukter kan läcka ut, uppger Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten, för Mitt i.

Ligger i ett vattenskyddsområde
Även om strömriktningen från Görvälnverket är neråt mot Lövsta så kan det komma strömmar uppåt med förorenat vatten eller utsläpp från eventuella olyckor. Sedan 2008 är dessutom östra Mälaren ett vattenskyddsområde där Görvälnverket ligger och där verket planeras ska det skyddas särskilt mot föroreningar. I vattenskyddsområdet finns ytterligare tre verk som totalt förser 1,7 miljoner stockholmare med vatten. Vid en olycka skulle Norrvatten bli tvungna att stänga intaget av råvatten till reningsverket. Man kan ta till reservvatten men det räcker bara en begränsad tid.

Byggs på gammal tipp
Värmeverket ska byggas där före detta Lövstatippen nu ligger och ska ersätta Hässelbyverket som ligger vid Hässelby strand. Där Hässelbyverket ligger idag är tanken att det ska bli bostäder. Stockholm Exergi som redan äger Brista kommer att driva det nya verket. Verket anses behövas eftersom kolkraftverket i Värtan ska stängas 2022.

bonava_juli_hel
happyhomes_2019
sommar_centrum
sommarlov

Rävsta Sommarfritids fortsatt populärt

Ung & Student Rävsta sommarfritids har avslutats och barn från olika orter och skolor har mötts i Rävsta friluftsområde för en mängs aktiviteter: - Helt fantastiskt! Tack Sigtuna och fortsätt med Rävsta sommarfritids för våra fritidsavdelningar och barn i våran kommun, berättar fritidsledaren Bob van den Eijkhof.

ica_valsta_choklad
sommar
colorama_april2
arlanda_golf_juli
sigtunavatten_standard

Kall sommarvecka

Notiser Kylan håller sitt grepp över kommunen och förra veckan var kallaste vecka 28 på elva år.

defacto_helsida
defacto_outsider
arlanda_golf_juli2_outsider
nrh
sportfiske_sommar
colorama_april
bonava_juli_outsider
connys