bostadsformedling
Foto: Jamshid Jamshidi

Plan mot hedersvåld och förtryck antagen

I samband med sammanträdet i Barn- och ungdomsnämnden på tisdagskvällen så antog Sigtuna kommun en plan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

centrum_artikel

En praktisk handledning för personal och rektorer inom förskola och skola i kommunen kommer att utbildas inom handlingsplanen som antagits av Barn- och ungdomsnämnden. Den innebär att inget barn eller elev sa behöva utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck:
– Det är varken mänskligt eller förenligt med de lagar och riktlinjer som finns i Sverige. Från kommunens sida gör vi allt vi kan för att motarbeta detta. Jag är därför stolt över att vi nu har antagit en handlingsplan som ger en tydlig vägledning i hur skolan ska bemöta hedersrelaterat våld och förtryck, uppger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Ska känna sig trygga i skolan
Bergqvist (L) säger även att alla barn och unga ska ha rätt att känna sig trygga och göra sina ena fria livsval. Mycket av arbetet kommer att ske via grupputbildningar och föräldramöten, personal kommer också att få veta vilka frågor de ska ställa till enskilda elever om de misstänker att denne är utsatt för hedersvåld eller förtryck.
– Skolan är en viktig fast punkt i den utsatta elevens tillvaro. Det är skolans uppgift att uppmärksamma socialtjänsten på de elever som befinner sig i en hederssituation och med deras hjälp se till att barnet får det stöd hen behöver, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef på barn- och elevhälsoenheten i kommunen.

defacto_helsida
brobygget_helsida_valsta
studeravidare_helsida
speedy_helsida
brobygget_midgard_helsida
2020_helsida
marina_helsida
sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_helsida
spedition_sigtuna
centrum_helsida2020
kaa_sigtuna_helsida
speedy_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
marina_outsider
brobygget_midgard_outsider
centrum_sommar_out
kaa_outsider
sigtuna_vatten_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_outsider_valsta