defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Plan mot hedersvåld och förtryck antagen

I samband med sammanträdet i Barn- och ungdomsnämnden på tisdagskvällen så antog Sigtuna kommun en plan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

En praktisk handledning för personal och rektorer inom förskola och skola i kommunen kommer att utbildas inom handlingsplanen som antagits av Barn- och ungdomsnämnden. Den innebär att inget barn eller elev sa behöva utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck:
– Det är varken mänskligt eller förenligt med de lagar och riktlinjer som finns i Sverige. Från kommunens sida gör vi allt vi kan för att motarbeta detta. Jag är därför stolt över att vi nu har antagit en handlingsplan som ger en tydlig vägledning i hur skolan ska bemöta hedersrelaterat våld och förtryck, uppger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Ska känna sig trygga i skolan
Bergqvist (L) säger även att alla barn och unga ska ha rätt att känna sig trygga och göra sina ena fria livsval. Mycket av arbetet kommer att ske via grupputbildningar och föräldramöten, personal kommer också att få veta vilka frågor de ska ställa till enskilda elever om de misstänker att denne är utsatt för hedersvåld eller förtryck.
– Skolan är en viktig fast punkt i den utsatta elevens tillvaro. Det är skolans uppgift att uppmärksamma socialtjänsten på de elever som befinner sig i en hederssituation och med deras hjälp se till att barnet får det stöd hen behöver, säger Birgitta Asplund, verksamhetschef på barn- och elevhälsoenheten i kommunen.

outsider

Politiker: Trygghetscentret ska öka servicen

Politik Trygghetscentret ska även ge ökad service i och med det centrala läget och kortare kontaktvägar till kommun och myndigheter: - Vi har också stora förhoppningar att invånarna kommer uppleva ökad service genom det centrala läget och lättillgängligheten. Att känna sig trygg ger frihet och är grundläggande för invånarna och vi lovar fortsätta arbetet med satsningen ”Trygga Sigtuna”, uppger den alliansledda kommunledningen i ett uttalande.

sigtunavatten_standard
korpen_jan-feb

Besvärligt väglag i trafiken

Notiser Det råder i praktiken ishalka i hela vägnätet i kommunen, detta efter gårdagens sjunkande temperatur i kombination med underkylt regn.

frisyr_december

Bättre läge för Arlanda idag

Notiser Läget i flygtrafiken på torsdagen är bättre än i onsdags kväll då två av tre banor stängdes ner: - Det ser betydligt bättre ut idag. Vi har två banor öppna men vi räknar med att flygen kan ha 15 minuters förseningar, säger Åsa Öhman pressansvarig på Swedavia till SVT Stockholm.

sigtuna_funkis

Kraftig nedgång av bostadsinbrott: Grannsamverkan bidragande orsak

Nyheter Antalet bostadsinbrott i Sigtuna kommun minskade kraftigt det gångna året enligt siffror från Grannsamverkarna i Sigtuna kommun: -Som ordförande i Grannsamverkarna vill jag gärna påstå att just den utökade organiserade grannsamverkan bidragit till att minska antalet bostadsinbrott 2018. Men det finns förstås andra bidragande förklaringar också, säger David Lundqvist, ordförande för Grannsamverkarna.

nrh
connys
banner_trerosor
funkis_2