centrum_panorama2020
Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Personal larmar: Dementa får lägga sig 02.00

Undersköterskor larmar dålig bemanning på kommunens demensenhet och att dementa till följd av det får läggas vid 2 på natten.

centrum_artikel

Två undersköterskor i kommunens regi har skrivit ett brev till Äldre- och omsorgsnämnden där de beskriver en arbetssituation som är under all kritik. Tre undersköterskor ska hantera 36 dementa på Ymer demens under natten. Bland annat leder det till att en person är ansvarig för 18 dementa.
– Vi lever idag inte upp till kommunens värdegrund, brukarna på Ymer har sämre trygghet nattetid än brukare på andra boenden. På grund av prioriteringar får ibland brukare med dubbelbemmaning vänta till 02:00 på att få gå och lägga sig, skriver undersköterskorna i brevet som märsta.nu tagit del av.

Behöver förstärkning
Arbetsmiljön beskrivs som dålig då de tre gör fyra personers arbete. Det är även svårt att få in vikarier på grund av hög arbetsbelastning menar dem. De önskar vara fyra undersköterskor varje natt.
– Att arbeta med demenssjuka är både fysiskt och psykiskt tungt, vi känner att vi inte räcker till. Erfaren personal söker andra jobb, just för att man känner sig otillräcklig, fortsätter undersköterskorna.

Ska utreda sakfrågan
Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Karsten Bjärbo (KD) bekräftar att han tagit del av brevet, det skedde i samband med sammanträdet i nämnden 23/10. Han skriver i mail till märsta.nu att han blev väldigt ”uppbragt av innehållet” och att reagerat skarpt på den kritik som framförts. Han har gett förvaltningschefen i uppdrag att skyndsamt utreda sakfrågan och återrapportera till nämnden vilken åtgärd brevet föranlett samt att man besvarar brevet med vilka åtgärder som vidtagits.
– Självklart är det fullständigt oacceptabelt om verkligheten ser ut som brevskrivarna beskriver det som, uppger Karsten Bjärbo (KD).

Överraskade av kritiken
Bjärbo anser att Sigtuna kommun ska ha en äldreomsorg i nationell toppklass, nyligen ISO-certifierades även Ymer samt att de senaste brukarundersökningarna visar en nöjdhet bland boendena.
– Kommunen ligger där bland toppskiktet i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. Med detta i bakhuvudet så blev vi därför väldigt överraskade av den kritik som brevskrivarna ger, fortsätter Karsten Bjärbo (KD), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden.

teatergrillen_helsida
sportlov_sigtuna
centrum_helsida2020
happy_homes_mars
salong_elisabeth_helsida
2020_helsida
speedy_helsida
connys_helsida
aretslarling
speedy_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
sportlov_sigtuna_outsider
connys
teatergrillen_outsider