stationshusen
Foto: Trafikverket/Göran Fält

Pendeltåg bortprioriteras förbi olycksplatsen

I veckan spårade ett tåg ur i Häggvik vilket påverkade pendeltågstrafiken mer än övriga tåg på grund av Trafikverkets prioritering av vilka som ska få köra först.

centrum_artikel

Urspårningen efter tåget vid Häggviks station är omfattande och kommer påverka pendeltågstrafiken även nästa vecka. Men pendeltågen var än värre drabbade av förseningar än Uppsalapendeln och andra tåg. Detta på grund av en prioritering som finns hos Trafikverket som säger att vid situationer där det är begränsad framkomlighet så tåg som ska långt få förtur jämfört med tåg som ska kortare väg rapporterar Radio Stockholm.

Nu har Region Stockholm skickat in en hemställan till regeringen om att ändra prioriteringsordningen så att tåg med flest passagerare får passera först. Fjärrtågen har som det varit nu fått köra före pendeltågen. Trafiken är fortsatt oregelbunden och det senaste från SL under lördagen är att det är oklart när spåren är helt klara för trafik.

Häggvik har fyra spår, två för norrgående och två för södergående. Nu är det hälften av spåren som inte kan användas vilket gör att fjärr, regional och pendeltåg ska samsas på de kvarvarande spåren.

Läs mer situationen förbi Häggvik här

happyhomes_sommar2020
meko_helsida
2020_helsida
ridskola2020_helsida
centrum_helsida2020
coronakrisen

Nio av tio resenärer nu borta

Nyheter Nio av tio resenärer på Arlanda har försvunnit under ett år med pandemin: - Den svagare utvecklingen för flygresandet i inledningen av året består under februari, då resenärsminskningen ligger kvar på cirka 90 procent, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

defacto_helsida
connys_helsida
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_vinter2020_outsider
nrh
swedol_outsider
centrum_sommar_out
moderaterna_sigtuna
meko_outsider
connys