sommar
Obs! Barnen på bilden har inget med artikeln att göra utan är en genrebild. Foto: Daniel Iskander/Genrebild

Pedagoger utbildas för att ge barn bättre självkänsla

800 pedagoger i kommunen har utbildats för att kunna ge barnen bättre självkänsla och trygghet: - Det är en stor trygghetsfaktor att ha personal på våra förskolor och skolor som vet hur viktigt det är att verkligen se barnet, säger Marie Unander-Scharin, preventionssamordnare, i ett pressmeddelande.

Preventionssamordnare Marie Unander-Scharin har varit med och tagit initiativ till utbildningen som 800 pedagoger i kommunen har gått under de senaste tio åren för att ge barnen bättre självkänsla och ökad trygghet. Personalens psykosociala kompetens har stärkts med utbildningen Vägledande samspel. Snart är det dags för en ny omgång pedagoger att få träffa Marie Unander-Scharin:
– Det handlar om att höja självkänslan hos barnet genom att öka vuxnas lyhördhet och synliggöra det viktiga samspelet mellan barn och vuxna för att barnen ska känna sig sedda, trygga och viktiga, säger Marie Unander-Scharin i ett pressmeddelande från kommunen.

fme_helsida
sigtunavatten_standard
happyhomes_2019
sbrf_helsida
ica_valsta_choklad

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar_centrum

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

defacto_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

colorama_april2

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

logistik_sigtuna

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

sportfiske_sommar
fme_outsider
nrh
sbrf_outsider
connys
colorama_april
defacto_outsider