bostadsformedling
Foto: Jamshid Jamshidi
SD Sigtunas utskick om P-böterFoto: Daniel Iskander

Partidistrikt uppmanar SD Sigtuna att se över sina formuleringar

Efter det uppmärksammade valmanifestet som SD Sigtuna skickade ut har lokalavdelningen i Sigtuna fått direktiv från distriktet i Stockholm om att se över hur de formulerar sig.

centrum_artikel

Sverigedemokraterna i Sigtuna skickade ut sitt valmanifest som bland annat innehöll ett påstående om att kommunen finansierar mångkultur med P-avgifter. När märsta.nu kontaktade lokalavdelningen i Sigtuna så vidhöll man sitt påstående:
– Kommunerna drar in bortåt en miljard kronor om året i felparkeringsavgifter vilket ingår i kommunernas ekonomiska resultat. Detta utgör en intäktspost som kommunerna inte har något incitament att bli av med.Tvärtom. Detta exkluderar alltså vanliga parkeringsavgifter som är en intäkt utöver ovan nämnda felparkeringsavgifter, skrev SD Sigtuna i ett uttalande.

Nu har även SD:s riksorganisation och partidistriktet Stockholm tagit del av uttalandet och i ett svar till märsta.nu står det att P-avgiftens huvudsyfte är att motverka felaktig parkering med hänvisning till att öka framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.
– Det en olycklig formulering att bestämt koppla p-avgifternas främsta uppgift till att direkt finansiera utländska medborgare och mångkultur. Vi har haft en dialog med den lokala styrelsen om att man i framtiden ska ytterligare förbättra sin kommunikation och grundligt tänka igenom sina politiska förslag som partiet lägger fram, säger Fredrik Lindahl (SD) distriktsordförande i Stockholms län.

centrum_helsida2020
2020_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
speedy_helsida
spedition_sigtuna
sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
brobygget_midgard_helsida
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
studeravidare_helsida
marina_helsida
brobygget_midgard_outsider
kaa_outsider
speedy_outsider
nrh
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
marina_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider