bostadsformedling
Foto: Genrebild

Övervikt och fetma bland barn ökar

Barn från Sigtuna kommun har medverkat i en undersökning för att kartlägga fetma.

centrum_artikel

Andelen barn med övervikt och fetma ökar kraftig bland barn mellan fyra och tio års ålder. Det visar en undersökning som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har publicerat (CES). CES har jämfört vikten hos fyra och tioåringar födda 2007 och 2008.

Övervikt och fetma är vanligare bland flickor än pojkar vid fyra års ålder, men vid tio års ålder hade pojkarna kommit ikapp enligt SVT Stockholm:
– Pojkar rör sig mer än flickor fram till tio års ålder. Men de äter också mer chips, läsk och godis och ökar därför också mer i vikt, säger Liselotte Schäfer Elinder som är adjungerad professor i folkhälsovetenskap, CES till SVT.

En kraftig övervikt och fetma kunde konstateras bland pojkar i nio av de femton kommunerna som undersöktes. I vissa områden var upp till var fjärde tioåring överviktig, både bland pojkar och flickor.

Bland orsakerna kan vara de socioekonomiska faktorerna, fetma är dubbelt så vanligt bland barn i familjer med kort utbildning.
– Vi måste förstärka de förebyggande insatserna i de kommuner där problemen är som störst. Nästan alla förskolor och skolor har tagit bort livsmedel med tillsatt socker – nu återstår att utbilda föräldrarna så att de slutar köpa hem läsk, chips, godis och kakor till sina barn, uppger Liselotte Schäfer Elinder till SVT Stockholm.

Fetma och övervikt kan leda till diabetes och sämre folkhälsa. Vuxendiabietes är nästan dubbelt så vanlig i områden där barnfetman är som högst, sjukdomen bryter också ut tidigare där än i andra områden. Förutom Sigtuna kommuns barn deltog bland annat barn från Väsby, Sollentuna, Danderyd, Haninge, Södertälje och Stockholm. Siffrorna kommer från barnhälsovården och elevhälsan.

studeravidare_helsida
marina_helsida
2020_helsida
defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
brobygget_helsida_valsta
sommar_sigtuna2020
connys_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
brobygget_midgard_helsida
speedy_helsida
kaa_sigtuna_helsida
swedol_outsider
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
centrum_sommar_out
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
kaa_outsider
nrh
speedy_outsider
marina_outsider
brobygget_outsider_valsta
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider